Jump to content


Announcement: กฎกติกาการเล่นเกม World of Tanks ASIA


Posted by RyZyz


  Major

 • Administrator
 • 5610 battles
 • 3,119
 • Member since:
  05-02-2012

กฎกติกาการเล่นเกม World of Tanks ASIA

 

1. บทนำ

 

 1. กฎกติกาการเล่นเกมเหล่านี้ระบุถึงมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติที่กำหนดโดย Wargaming World Limited (วอร์เกมมิ่ง เวิร์ล ลิมิตเตต) (ต่อจากนี้จะเรียกว่า "พวกเรา", "เรา", "ของเรา", หรือ "วอร์เกมมิ่ง) ที่ผู้เล่นเกม World of Tanks (ต่อจากนี้จะเรียกว่า "เกม") ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามเมื่อเล่นเกมนี้ จุดประสงค์ของกฎกติกาการเล่นเกมเหล่านี้คือ เพื่อป้องกันมิให้ผู้เล่นประพฤติปฏิบัติในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความแตกแยกและไม่เป็นมิตร
 2. เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากที่ท่านจะต้องอ่านกฎกติกาการเล่นเกมเหล่านี้อย่างรอบคอบ หากท่านไม่ปฏิบัติตามกฎกติกาการเล่นเกมเหล่านี้ เราอาจจะจำกัดหรือระงับการเล่นเกมของท่าน รวมทั้งเรายังอาจยุติบัญชีวอร์เกมมิ่งของท่านอีกด้วย เราจะดำเนินการดังกล่าวนี้เมื่อท่านละเมิดกฎกติกาการเล่นเกมเหล่านี้ และเราพิจารณาแล้วว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำเท่านั้น การดำเนินการที่เรากระทำอันเป็นการตอบสนองต่อเหตุการณ์ใดๆ นั้นจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์แวดล้อม เช่น ความรุนแรงของเหตุการณ์นั้นและความรุนแรงของเหตุการณ์ใดๆ ก่อนหน้า  ท่านสามารถพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการที่เรากระทำใน EULA และ เงื่อนไขการใช้บริการ.
 3. ตามที่เราได้อธิบายไว้ใน เงื่อนไขการใช้บริการ ท่านมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อการใช้งานข้อมูลประจำบัญชีวอร์เกมมิ่งของท่าน (ชื่อเข้าสู่ระบบและรหัสผ่าน) และอีเมลของท่าน ตลอดจนข้อมูลประจำตัวอื่นๆ ที่ท่านใช้ในการเข้าเล่นเกม และท่านจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดกฎกติกาการเล่นเกมเหล่านี้โดยบุคคลใดๆ ก็ตามที่ใช้ข้อมูลประจำบัญชีวอร์เกมมิ่งของท่าน (ชื่อเข้าสู่ระบบและรหัสผ่าน) หรืออีเมลของท่าน ตลอดจนข้อมูลประจำตัวอื่นๆ ที่ท่านใช้ในการเข้าเล่นเกม

 

2. ชื่อ, ภาพ และโลโก้

 

ส่วนนี้จะเกี่ยวข้องกับชื่อ (สำหรับผู้เล่นหรือกลุ่ม) การโพสต์ รูปประจำตัว ภาพ และโลโก้ต่างๆ (สำหรับลายเซ็นหรือกลุ่ม) ที่ท่านใช้ในเกม (ซึ่งจากนี้เราจะเรียกโดยรวมว่า "ชื่อ ภาพ และโลโก้")

 1. ท่านต้องไม่ใช้ชื่อ ภาพ และโลโก้ ใดๆ ที่โดยทั่วไปแล้วจะพิจารณาว่าเป็นการก้าวร้าว
 2. สร้างความรำคาญใจ หรือไม่สมควรสำหรับเกม (ซึ่งเราจะเรียกโดยรวมว่า "สิ่งต้องห้าม")
 3. ชื่อ ภาพ และโลโก้จะถือว่าเป็นสิ่งต้องห้าม หาก: ประกอบด้วยหรือเป็นการดูหมิ่น
 4. การโจมตีส่วนตัว การหยาบหยาม หรือการข่มขู่เป็นการวิจารณ์ไปในทางเสื่อมเสีย 
 5. มีความสัมพันธ์กับเรื่องทางเพศ การทำอนาจารเด็ก หรือการทารุณกรรมทางเพศหรือลามกหรือหยาบคาย
 6. พูดถึงสารเสพติดหรือสารที่ผิดกฎหมาย หรือกิจกรรมอื่นใดที่มิชอบด้วยกฎหมาย
 7. มีการส่อถึง (ในทางใดก็ตาม) การเหยียดสีผิวหรือเชื้อชาติ 
 8. มีการพาดพิงถึงความมีอำนาจยิ่งใหญ่ของเผ่าพันธุ์หรือชาติ หรือในลักษณะใดๆ ก็ตามที่เป็นการโฆษณาชวนเชื่อให้เลือกปฏิบัติ
 9. ประกอบด้วยหรือมีถ้อยคำ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบอบนาซี (รวมถึง "1488", "420", "SS" และชื่อใดๆ ก็ตาม (หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อ) 
 10. มีรูปแบบโลโก้ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย หรือรูปที่เชื่อมโยงในทางใดๆ ก็ตามกับกลุ่มหรือองค์กรอื่นใดที่ละเมิด (หรือได้ละเมิด) กฎหมายหรือกฎระเบียบในประเทศหรือระหว่างประเทศ
 11. มีชื่อ (หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อ) หรืออ้างอิงถึงบุคคลใดๆ ก็ตามที่โดยทั่วไปแล้วจะถือว่ามี (หรือได้มี) ความเกี่ยวข้องในทางลบอย่างมากกับสมาชิกขององค์กรผู้ก่อการร้ายที่ปรากฏอยู่
 12. ประกอบด้วยหรือมีการอ้างอิงถึงในทางลบต่อภาพทางศาสนา (เช่น ภาพพระเจ้า ภาพพระเยซู หรือภาพพระอัลเลาะห์) ต่อข้อความทางศาสนา
 13. ประกอบด้วยหรือมีเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนใดๆ หรือคล้ายคลึงกับเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนอันส่อให้เกิดความสับสน
 14. พูดถึงวอร์เกมมิ่งหรือเจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือคู่สัญญารายใดก็ตามของวอร์เกมมิ่งในทางลบหรืออย่างผิดๆ
 15. ขัดต่อ EULA, เงื่อนไขการใช้บริการ  หรือกฎหมายท้องถิ่นในลักษณะใดๆ หรือมีลิงก์เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ที่มีสื่อใดๆ ก็ตามที่มีการอ้างอิงถึงในส่วนนี้ หรือที่พิจารณาว่าเป็นการก้าวร้าว สร้างความรำคาญใจ หรือไม่สมควรอย่างยิ่งสำหรับเกม
 16. รายการในส่วน 2 แสดงตัวอย่างของประเภทชื่อ ภาพ และโลโก้ที่ถือว่าเป็นสิ่งต้องห้าม อย่างไรก็ตาม เหล่านี้เป็นแค่เพียงตัวอย่างเท่านั้นและไม่ใช่รายการทั้งหมดหากท่านใช้ชื่อ ภาพ และโลโก้ที่เราพิจารณาด้วยเหตุผลว่าเป็นสิ่งต้องห้าม
 17. ดังนั้นเราอาจลบ อัพเดต หรือแก้ไขชื่อ ภาพ และโลโก้ดังกล่าวตามที่เราเชื่อด้วยเหตุผลว่าจำเป็น และจำกัด ระงับ หรือยุติการใช้งานเกมของท่าน หรือยุติบัญชีวอร์เกมมิ่งของท่านดังที่ให้ไว้ในEULA และ เงื่อนไขการใช้บริการ

 

3. เกม เชทเกม และช่อง

 

เมื่อใช้เกม เชทเกม หรือช่องเกม ท่านจะต้องไม่ทำสิ่งใดที่โดยทั่วไปแล้วจะพิจารณาว่าเป็นการก้าวร้าว สร้างความรำคาญใจ หรือไม่สมควรสำหรับเกม (ซึ่งเราจะเรียกโดยรวมว่า  "การใช้ต้องห้าม")

การใช้ต้องห้ามรวมถึง

 1. การสบถมากเกินเหตุ การสาปแช่ง หรือภาษาที่ไม่สมควร การพิมพ์ในลักษณะที่พยายามจะหลบหลีกตัวกรองตรวจจับ
 2. การดูหมิ่น การโจมตีส่วนตัว การหยาบหยาม หรือการข่มขู่ ความคิดเห็นในทางเหยียดสีผิวหรือเชื้อชาติที่อาจสร้างความขุ่นเคืองต่อกลุ่มประเทศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือเผ่าพันธุ์ใดๆ ก็ตาม
 3. การพาดพิงถึงความมีอำนาจยิ่งใหญ่ของเผ่าพันธุ์หรือชาติ หรือการพาดพิงอื่นๆ ที่ส่อในทางเลือกปฏิบัติ
 4. การส่งสแปมหรือการโพสต์ข้อความที่ไม่มีสาระ (รวมถึงการใช้อักษรตัวใหญ่มากเกินเหตุและการโพสต์ผลการต่อสู้)
 5. การขอหรือการเรียกร้องความช่วยเหลือทางการเงิน (หรือที่เกี่ยวข้องกับเงิน) ในลักษณะใดๆ ก็ตาม
 6. การโฆษณาหรือการเสนอการโอนสิทธิ การขาย หรือการใช้บัญชีวอร์เกมมิ่ง
 7. การแจกจ่ายข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของผู้เล่นรายอื่น หรือบุคคลใดก็ตามก่อนได้รับความเห็นชอบของบุคคลนั้นก่อน
 8. การโพสต์ให้ร้ายหรือข้อมูลผิดๆ เกี่ยวกับผู้เล่นรายอื่นหรือบุคคลใดก็ตาม
 9. การพยายามได้ข้อมูลจากผู้เล่นรายอื่นเกี่ยวกับบัญชีวอร์เกมมิ่ง หรือการพยายามได้มาซึ่งข้อมูลใดๆ โดยการขู่กรรโชกหรือการหลอกลวง
 10. อะไรก็ตามที่หยาบคาย เหยียดสีผิว เหยียดหยาม หรือมิชอบด้วยกฎหมาย หรือการส่งลิงก์เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ที่มีสื่อดังกล่าว หรือการให้ข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) ยาผิดกฎหมายและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 11. อะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ยังไม่เผยแพร่ การทุจริต การเจาะระบบ Trojan horses หรือโปรแกรมอันตรายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเกม หรือการส่งลิงก์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ที่มีสื่อดังกล่าวอยู่
 12. อะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการขายหรือการโอนสิทธิบัญชีวอร์เกมมิ่ง ทองคำในเกม เครดิต รหัสโปรโมชั่น หรือการปรับระดับ หรือการส่งลิงก์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ที่มีสื่อดังกล่าวอยู่
 13. การข่มขู่ว่าจะทำลายยานพาหนะของผู้เล่นในทีมของท่าน หรือการเปิดเผยตำแหน่งของยานพาหนะของผู้เล่นในทีมของท่านต่อผู้เล่นในทีมตรงข้าม
 14. การพยายามทุจริตหรือขัดขวางกิจกรรมใดๆ ในเกมโดยไตร่ตรองไว้ก่อน
 15. การข่มขู่ผู้เล่นอื่นหรือเจ้าหน้าที่ พนังงาน หรือคู่สัญญาของวอร์เกมมิ่ง
 16. การโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายสินค้าหรือบริการต่างๆ (ยกเว้นแต่จะมีการระบุไว้อย่างชัดเจนในส่วน 3.4 ด้านล่าง)
 17. การพูดถึงหรือการส่งเสริมเกมใดๆ ที่วอร์เกมมิ่งไม่ได้จัดให้ไว้ (ยกเว้นและตามขนาดที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการสนทนาเกี่ยวกับประวัติศาตร์ด้านทหาร)
 18. การอ้างอิงถึงในทางลบต่อภาพทางศาสนาหรือการเมือง หรืออะไรก็ตามที่อาจสร้างความขุ่นเคืองต่อกลุ่มประเทศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือเผ่าพันธุ์ใดๆ ก็ตาม
 19. การพูดถึง (ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย) ผู้ดูแลระบบหรือผู้ดำเนินรายการเกม
 20. การละเมิด EULA หรือ เงื่อนไขการใช้บริการ หรือกฎหมายหรือข้อบังคับที่มีเหตุผล หรือการพยายามส่งเสริมหรือยุยงผู้เล่นรายอื่นให้ทำเช่นนั้น
 21. การสร้างหรือการพยายามสร้างกลุ่มหรือชุมชนผู้เล่นด้วยชื่อ-สกุล ซึ่งเป็นสิ่งต้องห้าม หรือที่จะฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
 22. การเขียนข้อมูล (ข้อความ ถ้อยคำ สัญลักษณ์ ฯลฯ) เพื่อจุดประสงค์ในการเอาผู้เล่นออกจากหัวข้อที่หารือกัน (จำนวนมาก) ตัวอย่างเช่น การเขียนข้อมูลที่คล้ายคลึงกับซ้ำ (ข้อความที่คล้ายคลึงกันมากกว่า 1 ข้อความในหนึ่งนาที) การเขียนข้อความที่ไร้สาระ การเขียนข้อความที่คล้ายคลึงกันนั้นในเชทเกมหรือช่องเกมโดยเจตนา การส่งประกาศมากเกินเหตุเกี่ยวกับการรับสมัครเข้ากอง (ประกาศมากกว่าหนึ่งครั้งใน 5 นาที)
 23. การหารือเกี่ยวกับโอกาสและวิธีการในการสร้างความเสียหายต่อเกม แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง วอร์เกมมิ่ง หรือผู้เล่น
 24. การหารือประเด็นทางการเมืองร่วมสมัยเพื่อจะปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้งโดยเจตนา
 25. การดูหมิ่นวอร์เกมมิ่งหรือตัวแทน การหารือเกี่ยวกับการกระทำโดยตรงหรือโดยอ้อม
 26. การยั่วยุทุกประเภท ตลอดจนการชี้นำให้ผู้อื่นละเมิด EULA หรือง เงื่อนไขการใช้บริการ การยั่วยุอาจรวมถึงการเขียนข้อความและการกระทำที่มุ่งชี้นำให้ผู้เล่นรายอื่นทำการละเมิดดังกล่าว
 27. การใส่ข้อความที่มีรูปแบบโลโก้ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย หรือรูปที่เชื่อมโยงในทางใดๆ ก็ตามกับกลุ่มหรือองค์กรอื่นใดที่ละเมิด (หรือได้ละเมิด) กฎหมายหรือกฎระเบียบในประเทศหรือระหว่างประเทศ ตัวอย่างเช่น การใช้ถ้อยคำ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบอบนาซี (รวมถึง "1488", "420", "SS" และชื่อใดๆ ก็ตาม (หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อ) หลักฐานอ้างอิงหรือการกล่าวอ้างอิงถึงผู้นำระบอบนาซีคนใดก็ตาม) หรือถ้อยคำ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายใดๆ ดังกล่าวในรูปแบบใดๆ ก็ตาม 
 28. การละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร หรือสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของบุคคลใดๆ การเปิดเผยข้อมูลลับของวอร์เกมมิ่งหรือของบุคคลใดๆ หรือการฝ่าฝืนสิทธิส่วนบุคคลหรือสาธารณะของบุคคลใดๆ หรือสิทธิกรรมสิทธิ์ของบุคคลใดๆ
 29. เกมมีตัวกรองเซนเซอร์ที่เปิดทำงานอยู่ อย่างไรก็ตาม การมีอยู่ของตัวกรองนี้ไม่มีผลต่อกฎที่ระบุในส่วน 3.1 หรือให้เหตุผลแก้ต่างในการฝ่าฝืนใดๆ (หรือการพยายามฝ่าฝืน) ในกฎนี้
 30. ท่านอาจใช้เชทเกมและช่องเกมในการสร้างกอง บริษัท และกลุ่มภายในเกม  อย่างไรก็ดี ข้อความใดๆ ก็ตามจะต้องมีความยาวไม่เกิน 3 บรรทัดในหน้าต่างเชทมาตรฐาน และถูกโพสต์ไม่เกินหนึ่งครั้งทุกๆ 15 นาทีภายในเชทอู่ หรือหนึ่งครั้งในสงครามครั้งใดๆ​

หากท่านทราบว่ามีการปรากฏหรือสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่ยังไม่เผยแพร่ การทุจริต การเจาะระบบ Trojan horses หรือโปรแกรมอันตรายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเกม โดยติดต่อทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของวอร์เกมมิ่งที่ช่องทางระบบTicket

 

4. ชื่อ (ผู้เล่นและกองทัพ) ภาพแสดงตน ภาพ/วิดิโอ ลายเซ็น และ ตรากองทัพ

 

จะไม่มีการอนุญาตให้ใช้เนื้อหาบางชนิดสำหรับ ชื่อ ภาพแสดงตน ภาพ/วิดิโอ ลายเซ็น และ ตรากองทัพบนกระดานสนทนาของ World of Tanks หรือภายในเกมเนื่องจากสภาพที่ถือว่าเป็นเนื้อหาไม่พึงปรารถนาอย่างมาก น่ารำคาญ หรือไม่เหมาะสม รายการต่อไปนี้เป็นแค่การสรุปเพื่อให้ผู้เล่นได้ทราบถึงภาพรวมของ ชื่อ ภาพแสดงตน ภาพ/วิดิโอ ลายเซ็น และ ตรากองทัพ ที่จะไม่ถูกยอมรับใน World of Tanks 

 

 1. ที่มีคำเหยียดหยาม โจมตีบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ว่าร้ายหรือคุกคาม
 2. ที่มีคำหรือคำย่อที่ไม่สามารถเขียนได้ หรือไม่น่าดู หรืออ่านไม่ออก
 3. ที่มีเนื้อหาว่าด้วยการเหยี่ยดเชื้อชาติหรือประเทศซึ่งอาจจะทำให้เกิดความไม่พอใจในกลุ่มชาติพันธุ์ ศาสนา หรือชาติใดชาติหนึ่ง
 4. ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความเหนือกว่าทางชาติพันธุ์หรือประเทศ รวมไปถึงโฆษณาชวนเชื่อในทุกระดับ
 5. ที่มีเนื้อหาเหยียดหยามหรือกีดกันกลุ่มคนพิการหรือคนป่วยจากโรคชนิดใดชนิดหนึ่ง
 6. ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องทางเพศ เรื่องทางเพศกับผู้เยาว์ การใช้ความรุนแรงทางเพศ หรือมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับอวัยวะหรือของเหลวในตัวมนุษย์ที่ไม่พึงประสงค์
 7. ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรงอย่างสูง หรือหยาบคายอย่างมาก
 8. ที่มีการอ้างอิงถึงสารเสพติดหรือการใช้สารเสพติด หรือกิจกรรมผิดกฏหมายอื่นๆ
 9. ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม
 10. ที่มีเนื้อหาอ้างอิงเกี่ยวกับศาสนาหลักที่อาจจะทำให้ผู้อื่นไม่พอใจ เช่น ชื่อเกี่ยวกับ พระเจ้า เยซู อัลเลาะห์ และอื่นๆ
 11. ที่มีรูปแบบอักษร สัญลักษณ์ ตราสัญลักษณ์หรือรูปหุ่นที่เชื่อมโยงกับองค์กรที่ละเมิดกฏหมายและกฏที่มีอยู่ (อย่างเช่นการใช้สัญลักษณ์ เครื่องหมาย คำ ประโยค ชื่อ และ นามสกุลที่เกี่ยวข้อกับนาซีหรือผู้นำของนาซี) ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความไม่พอใจจากกลุ่มคนอื่นๆ หรือเกี่ยวข้องกับการสร้างความเกลียดชังต่อประเทศ ชาติพันธุ์ ศาสนาใดๆก็ตาม
 12. ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลในประวัติศาสตร์ในทางเสื่อมเสีย กลุ่มแรกคือบุคคลที่ถูกศาลระหว่างประเทศตัดสินว่าเป็นอาชญากรสงคราม ผู้ที่ทำให้คนส่วนมากรู้สึกรังเกียจรวมไปถึงสมาชิกขององค์กรก่อการร้ายที่ยังมีอยู่ในปัจจุบัน
 13. ที่แสดงภาพลักษณ์ของผู้ดูแลโครงการ เจ้าหน้าที่หรือฝ่ายบริหารเกมไปในทางเสื่อมเสีย
 14. หรือเนื้อหาใดๆก็ตามที่ละเมิดข้อตกลงผู้ใช้ขั้นสุดท้ายหรือกฏหมายท้องถิ่นใดๆก็ตาม

             จะไม่เป็นที่ยอมรับไม่ว่าจะในทางตรงหรือทางอ้อม (และยังรวมถึงลิงค์ไปยังเวบไซต์ที่มีเนื้อหาตรงตามที่ระบุไว้ข้างต้น) ถ้า ชื่อ (ผู้เล่นและกองทัพ) ภาพแสดงตน ภาพ/วิดิโอ ลายเซ็น และ ตรากองทัพ ในกระดานสนทนาหรือในเกมละเมิดกฏเหล่านี้ บัญชีของผู้นั้นอาจจะถูกเปลี่ยนหรือบัญชีอาจจะลงโทษหรือถูกพักการใช้งาน นอกจากนั้น ฝ่ายบริหารจะขอสงวนสิทธิ์ในการลบ ปรับเปลี่ยน หรือ แก้ไข ชื่อ (ผู้เล่นและกองทัพ) ภาพแสดงตน ภาพ หรือภาพกองทัพใดๆก็ตามที่เห็นว่าไม่เหมาะสมบนกระดานสนทนาหรือในสภาพแวดล้อมของเกม

                นอกไปจากนี้ จะไม่ยอมให้มีการใช้ลายเซ็นบนกระดานสนทนาที่ยาวเกินไป ลายเซ็นควรจะยาวไม่เกินสองบรรทัด ถ้าเกินข้อกำหนดนี้ ส่วนที่เกินจะถูกลบออกโดยไม่ต้องมีการอธิบายใดๆหรือบัญชีเจ้าของลายเซ็นดังกล่าวอาจจะถูกลงโทษ ผู้ใช้สามารถใช้ภาพในลายเซ็นได้ แต่ขนาดภาพจะต้องไม่เกิน 468px x 120px (ความกว้าง x ความสูง) ลายเซ็นสามารถมีภาพเคลื่อนไหวได้ แต่ไม่ควรจะเป็นแบบที่น่ารำคาญ

 

5. ความประพฤติที่ไม่สมควร

เมื่อเข้าร่วมในสงคราม ท่านจะต้องไม่เจตนา:

 1. ทำให้ยานพาหนะที่เป็นของผู้เล่นในทีมเดียวกันเสียหาย ("ความเสียหายของทีม") หรือ
 2. ทำลายยานพาหนะที่เป็นของผู้เล่นในทีมเดียวกัน ("ฆ่าทีม") หรือ
 3. บล็อกยานพาหนะที่เป็นของผู้เล่นในทีมเดียวกัน (หมายถึงการบล็อกด้านหน้าและด้านหลังยานพาหนะคนนั้น) การร้องสิทธิ์ว่าด้วยควาประพฤติที่ไม่สมควรดังกล่าวควรส่งไปที่วอร์เกมมิ่งโดยใช้ระบบคำขอที่ผู้เล่นสามารถเข้าถึงระหว่างสงครามในเกม หรือ 
 4. 'ค้ำยัน' ยานพาหนะที่เป็นของผู้เล่นในทีมเดียวกัน (หมายถึงการบล็อกข้างของยานพาหนะคันนั้นเมื่ออีกด้านหนึ่งของยานพาหนะคันนั้นแนบอยู่กับสิ่งกีดขวางที่อยู่กับที่ เพื่อป้องกันหรือจำกัดการเคลื่อนที่อิสระของยานพาหนะคันนั้น) การร้องสิทธิ์ว่าด้วยควาประพฤติที่ไม่สมควรดังกล่าวควรส่งไปที่วอร์เกมมิ่งโดยใช้ระบบคำขอที่ผู้เล่นสามารถเข้าถึงระหว่างสงครามในเกม หรือ
 5. ใช้บอทอัตโนมัต คลิกเกอร์ มาโคร คีบอร์ด และเครื่องบันทึกแบบเมาส์ หรือวิธีการอื่นที่คล้ายคลึงกัน เพื่อสะสมเครดิต ประสบการณ์โดยไม่ต้องมีส่วนร่วมในสงคราม ("การโกงอัตโมัติ")                   
 6. ใช้ตัวควบคุมเกมต่างๆ และอุปกรณ์อินพุตในเกม (เช่น เมาส์ คีบอร์ด เช่นเดียวกับอัพโหลดเกมบนพีซีผ่านโปรแกรมอีมูเลเตอร์ ฯลฯ) ยกเว้นแป้นควบคุมสำหรับแพลตฟอร์มเคลื่อนที่และแพลตฟอร์มอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
 7. แสดงรูปแบบพฤติกรรมที่ไม่มีน้ำใจเป็นนักกีฬาที่ผู้ดูแลระบบรับรู้ได้ ตัวอย่างเช่น สงครามที่กำหนดไว้แล้วเพื่อที่จะได้รับผลสถิติที่ยากที่จะทำได้โดยทางอื่น และ/หรือการผ่านระดับเร็วขึ้น
 8. การเล่นในรูปแบบที่ป้องกันมากเกินไปและทำซ้ำๆหลายๆครั้ง

 

 

6.  การบังคับใช้โดยอัตโนมัติว่าด้วยความเสียหายของทีมและการทำลายทีม

 

เกมมีระบบอัตโนมัติที่จะสแกนบันทึกข้อมูลสงครามอย่างจริงจัง เพื่อระบุผู้เล่นที่เจตนามีส่วนร่วมในการทำให้ทีมเสียหายและทำลายทีม (ระบบนี้เรียกว่า "Automated Anti-TK Reporting System") (ระบบการรายงานอัตโนมัติ Anti-TK)
ระบบการรายงานอัตโนมัติ Anti-TK ทำงานตามหลักทั่วไปดังต่อไปนี้

 1. สำหรับจุดประสงค์ในการคำนวณอัตราส่วนนี้ก็คือ ระบบการรายงานอัตโนมัติ Anti-TK จะรวมเฉพาะสงครามครั้งที่เกิดความเสียหายและการทำลายของทีมเกิดขึ้นเท่านั้น และ
 2. อัตราส่วนนี้ได้ถูกกำหนดไว้ที่ระดับสูงเพียงพอเพื่อคำนึงถึงเหตุการณ์ความเสียหายและการทำลายของทีมที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญบางครั้งในสงคราม
 3. หากผู้เล่นได้ถูกระบุว่าเป็นสปอยเลอร์สงคราม ระบบการรายงานอัตโนมัติ Anti-TK จะดำเนินการต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ ครั้งแรก ระบบการรายงานอัตโนมัติ Anti-TK จะแบนไอดีท่าน 1 วัน 
 4. ครั้งที่สอง ระบบการรายงานอัตโนมัติ Anti-TK จะแบนไอดีท่าน 3 วัน
 5. หากผู้เล่นได้ถูกระบุว่าเป็นสปอยเลอร์สงครามเป็นครั้งที่สามหรือครั้งต่อมา จะโดนแบน 7 หรือ 30 วัน และจะนำไปสู่การแบนไอดีถาวร

ระบบการรายงานอัตโนมัติ Anti-TK ได้รับการทดสอบอย่างครอบคลุมและปรับแต่งอย่างดี เพื่อพิจารณาถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ วอร์เกมมิ่งจะไม่ตอบข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการทำงานของระบบการรายงานอัตโนมัติ Anti-TK หรือพิจารณาการอุทธรณ์ใดๆ ต่อการระงับหรือการปิดบัญชีวอร์เกมมิ่งของผู้เล่นที่ถูกระบุว่าเป็นสปอยเลอร์สงคราม

 

เกมมีระบบอัตโนมัติที่จะสแกนบันทึกข้อมูลสงครามอย่างจริงจัง เพื่อระบุผู้เล่นที่ใช้บอท คลิกเกอร์ มาโคร คีบอร์ด และเครื่องบันทึกแบบเมาส์ หรือวิธีการอื่นที่คล้ายคลึงกัน เพื่อสะสมเครดิต ประสบการณ์โดยไม่ต้องมีส่วนร่วมในสงคราม ("การโกงอัตโมัติ") (ระบบนี้เรียกว่า "Automated Anti-ฺBot Reporting System") (ระบบการรายงานอัตโนมัติ Anti-Bot)

 

ระบบการรายงานอัตโนมัติ Anti-Bot จะเป็นเสมือนไกด์ช่วยเหลือวอร์เกมมิ่งในการระบุผู้เล่นที่ใช้ซอฟต์แวร์โกง อย่างไรก็ดี ทีมสนับสนุนทางเทคนิคของวอร์เกมมิ่งจะตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับจากระบบการรายงานอัตโนมัติ Anti-Bot และยังทำการวิเคราะห์ข้อมูลสงครามเองอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทีมสนับสนุนทางเทคนิคของวอร์เกมมิ่งจะตรวจสอบสถานการณ์ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น เพื่อรับรองว่าได้ระบุผู้เล่นที่ใช้ซอฟต์แวร์โกงอย่างถูกต้อง

6. หากวอร์เกมมิ่งเชื่อว่าผู้เล่นมีการซอฟต์แวร์โกง วอร์เกมมิ่งจะเข้าควบคุมบัญชีวอร์เกมมิ่งของผู้เล่นรายนั้น เพื่อสอบสวนบัญชีวอร์เกมมิงและบันทึกสงครามอย่างละเอียดมากขึ้น หากวอร์เกมมิ่งเข้าควบคุมบัญชีวอร์เกมมิ่งของผู้เล่นแล้ว จากนั้นวอร์เกมมิ่งก็จะแจ้งผู้เล่นรายนั้นทราบโดยส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลที่ผู้เล่นได้ให้ไว้สำหรับบัญชีวอร์เกมมิ่งนั้น หากวอร์เกมมิ่งระบว่าผู้เล่นได้ใช้ซอฟต์แวร์โกงครั้งเดียว หรือหลายครั้งแต่ใช้เป็นเวลาสั้นๆ วอร์เกมมิ่งอาจ

ระงับบัญชีวอร์เกมมิ่งของผู้เล่นรายนั้นเป็นเวลาระหว่าง 3 วัน ถึง 10 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งและช่วงระยะเวลาที่ผู้เล่นใช้ซอฟต์แวร์โกง และถอนสิทธิประโยชน์ทั้งหมดออกจากบัญชีวอร์เกมมิ่ง (เช่น ยานพาหนะ ความสำเร็จ เงินทุน เครดิต และวิจัย) ที่ผู้เล่นได้มาก่อนหน้านี้ ยกเว้นรถถังพรีเมี่ยม วัสดุสิ้นเปลือง พรีเมี่ยม กระสุนพรีเมี่ยม 'ทองคำ' และสิ่งของและทรัพย์สินพรีเมี่ยมอื่นๆ
7. วอร์เกมมิ่งอาจปิดบัญชีวอร์เกมมิ่งของผู้เล่นใดๆ 
ที่บัญชีวอร์เกมมิงได้ถูกระงับก่อนหน้านี้โดยวอร์เกมมิ่งได้ระบุว่าใช้ซอฟต์แวร์โกงบางครั้ง หรือที่วอร์เกมมิ่งได้ระบุว่าใช้ซอฟต์แวร์โกงอย่างมากหรือหลายครั้ง

8. วอร์เกมมิ่งอาจเปิดบัญชีวอร์เกมมิ่งที่ได้ปิดไปแล้วภายใต้ข้อกำหนดในส่วน 11.5 ขึ้นมาใหม่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของวอร์เกมมิ่งแต่เพียงผู้เดียว อย่างไรก็ดี ก่อนที่จะกระทำเช่นนั้น ถอนสิทธิประโยชน์ทั้งหมดออกจากบัญชีวอร์เกมมิ่ง (เช่น ยานพาหนะ ความสำเร็จ เงินทุน เครดิต และวิจัย) ที่ผู้เล่นได้มาก่อนหน้านี้ ยกเว้นรถถังพรีเมี่ยม วัสดุสิ้นเปลือง พรีเมี่ยม กระสุนพรีเมี่ยม 'ทองคำ' และสิ่งของและทรัพย์สินพรีเมี่ยมอื่นๆ

 

7. ระบบอัตโนมัติสำหรับการยิงพวกเดียวกัน & การฆ่าพวกเดียวกัน

ระบบอัตโนมัติสำหรับการยิงพวกเดียวกัน & การฆ่าพวกเดียวกันได้รับการทดสอบอย่างละเอียดมันทำงานได้ดีและมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงความหลากหลายของสถานการณ์ เช่นนี้ การรายงานการยิงพวกเดียวกันนั้นไม่จำเป็น และไม่ได้รับการยอมรับ ทุกTicket ที่ส่งมายังฝ่ายสนับสนุนที่รายงานการยิงพวกเดียวกันจะถูกตอบกลับมายังกระทู้นี้เพื่อข้อมูลเพิ่มเติม

 

การโต้เถียงทุกกรณีของการโดนแบนเนื่องจากยิงพวกเดียวกัน & การฆ่าพวกเดียวกันจะไม่ได้รับการยอมรับ

การรายงานในการยิงพวกเดียวกัน & การฆ่าพวกเดียวกันนั้นไม่จำเป็นหรือการลงโทษด้วยมือ ดังนั้นการส่งรายงานการยิงพวกเดียวกัน & การฆ่าพวกเดียวกันจะไม่ถูกนำไปพิจรณาหรือต้องการ

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติสำหรับการยิงพวกเดียวกัน & การฆ่าพวกเดียวกันสามารถอ่านได้ที่ ระบบอัตโนมัติสำหรับการยิงพวกเดียวกัน & การฆ่าพวกเดียวกัน

 

8. ข้อตกลงระหว่างสมาชิกกลุ่ม

 

 1. ผู้นำกลุ่ม รอง และเจ้าหน้าที่มี      ดุลยพินิจและความรับผิดชอบในการเลือกสมาชิกกลุ่มและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มของตน ดังนั้นผู้นำกลุ่ม รอง และเจ้าหน้าที่ควรจะฝึกใช้ดุลยพินิจนี้ด้วยความรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาแต่งตั้งสมาชิกให้ดำรงตำแหน่งสำคัญในสำนักงาน (เช่น แต่งตั้งให้ดูแลฝ่ายการคลังของกลุ่ม เป็นต้น)

วอร์เกมมิ่งไม่ขอรับผิดชอบต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นในกลุ่ม และจะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในข้อตกลงระหว่างสมาชิกของกลุ่ม หากมีการไม่ลงรอยกันระหว่างผู้เล่นในกลุ่ม เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เล่นเหล่านั้นในการแก้ไขปัญหาอย่างเข้าใจกัน วอร์เกมมิ่งจะไม่ให้ความช่วยเหลือหรือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการไม่ลงรอยกันดังกล่าว รวมถึง บันทึกการคลัง (และรายละเอียดต่างๆ ที่คล้ายคลึงกัน)

 

9. ภาษาทางการ

 

 1. ภายในโรงรถหน้าเลือกรถถังจะใช้ภาษาทางการคือภาษาอังกฤษ ผู้เล่นจะต้องไม่ใช้ภาษาใดๆ นอกจากภาษาอังกฤษทั่วไป และภาษาเชทแบบไม่เป็นทางการ แต่อย่างไรก็ดี ผู้เล่นควรอดทนกับผู้เล่นที่ใช้ภาษาอังกฤษไม่คล่อง
 2. ภายในการรบคุณสามารถใช้ภาษาอะไรก็ได้ ผู้เล่นอาจใช้ภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษในเชทสงครามก็ได้

แม้ว่าภาษาทางการของเกมคือภาษาอังกฤษ แต่การติดต่อสื่อสารใดๆ ในภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษก็ยังคงภายใต้กฏกติกาการเล่นเกมเหล่านี้อยู่ ฉะนั้นผู้เล่นจะต้องปฏิบัติตามกฎกติกาการเล่นเกมเหล่านี้ทุกประการโดยไม่คำนึงถึงภาษาที่ใช้

 

10. รายงานปัญหาและติดต่อเรา

 1. การละเมิดซ้ำๆในส่วนใดๆของกฎเหล่านี้หรือ EULA ซึ่งรวมถึงพื้นที่ที่ระบุไว้ข้างต้นมักจะทำให้มีการระงับถาวรจากเกมและ / หรือในฟอรัม
 2. นโยบายนี้ไม่ใช่ข้อจำกัดของภาษา ภาษาที่อยู่ภายใต้นโยบายนี้จะอยู่ภายใต้ผลกระทบที่ระบุไว้ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ
 3. ถ้าท่านพบปัญหาหรือมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ ระบบTicket ที่หน้าสนับสนุน