Jump to content


Clan cho anh em Otaku Việt Nam

Otaku

 • This topic is locked This topic is locked
1 reply to this topic

NguyenArchitakuVN #1 Posted 30 December 2013 - 01:13 PM

  Corporal

 • Member
 • 21606 battles
 • 35
 • [OTB] OTB
 • Member since:
  11-29-2013
Chúng mình mới thành lập một clan dành riêng cho anh em Otaku Việt mang tên là "Otaku Tank Battalion" hay "OTB"... Mong các bạn Otaku nào có mong muốn tham gia gửi đơn để duyệt nhá...

CUZ I'M CRAP


bakaniisan #2 Posted 04 January 2014 - 02:49 AM

  First lieutenant

 • Member
 • 7239 battles
 • 750
 • [FORCE] FORCE
 • Member since:
  11-30-2013
tiếc thật e vừa vào clan xong =))

Also tagged with Otaku

1 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users