Jump to content


[Replay] M24 Chaffee, a bad boy, 2k+ base exp


 • This topic is locked This topic is locked
4 replies to this topic

Fansipan #1 Posted 10 March 2014 - 09:09 PM

  Sergeant

 • Member
 • 41926 battles
 • 131
 • [-TVN-] -TVN-
 • Member since:
  11-27-2013
Đây là trận đấu có exp cao nhất mà mình từng đạt được. Chaffee tuy hay vào room X nhưng nếu nắm bắt cơ hội thì khả năng dành được nhiều kinh nghiệm rất cao :bajan:

iubanthan00 #2 Posted 12 March 2014 - 07:54 AM

  Staff sergeant

 • Member
 • 39420 battles
 • 269
 • [VOZ] VOZ
 • Member since:
  11-29-2013
Đoạn bắn con GE100 buồn cười thật mãi không pen :veryhappy:

                                                                                                                                                                

           


bakaniisan #3 Posted 12 March 2014 - 11:56 AM

  First lieutenant

 • Member
 • 7239 battles
 • 750
 • [FORCE] FORCE
 • Member since:
  11-30-2013
hình như đoạn đầu có tiếng noti fb =)) làm e tưởng =))

Immortal_Tanker #4 Posted 14 March 2014 - 08:37 PM

  Corporal

 • Member
 • 77913 battles
 • 28
 • [VPA] VPA
 • Member since:
  10-18-2013

Thế thì mai ta chiến...:izmena:

 ALIVE_VN #5 Posted 20 March 2014 - 06:47 PM

  Corporal

 • Member
 • 42714 battles
 • 30
 • Member since:
  11-28-2013
Hay:popcorn:

 

 

WHY SO SERIOUS ?

1 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users