Jump to content


Nhờ người giúp đỡ


 • This topic is locked This topic is locked
1 reply to this topic

ikaros_nymph #1 Posted 07 May 2014 - 12:48 AM

  Private

 • Member
 • 1403 battles
 • 3
 • [HTSG] HTSG
 • Member since:
  01-22-2014
Ngồi 6 tiếng down được game, mà chơi là bị như vậy. Có ai hiểu rõ giúp mình với :(

Attached Files

 • Attached File   1.png   448.29K


CounterMAN #2 Posted 07 May 2014 - 01:05 AM

  Thanh Niên Nghiêm Túc

 • Moderator
 • 26434 battles
 • 7,626
 • [CTMAN] CTMAN
 • Member since:
  11-21-2013
Down lại DirectX đi
1 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users