Jump to content


WOT- Update 9.0 chế


 • This topic is locked This topic is locked
1 reply to this topic

cutmeo88 #1 Posted 03 June 2014 - 10:35 PM

  Major

 • Member
 • 34066 battles
 • 2,275
 • Member since:
  11-29-2013

Hồi mới update đúng là khổ sở, và bây giờ dù có 9.1 thì vẫn gặp mấy cái này :facepalm:


†♦† Clicker Master Wannabe †♦†
3MoE'd Arties: M41 HMC, AMX 13 105 AM mle. 50, FV304, AMX 13 F3 AM, Crusader 5.5in SP, Lorr.155.50, G.W.Panther, Lorr.155.51, 
FV3805, BC 155 55, G.W Tiger, BC 155 58 
 

 

 


TanGuitaracoustic #2 Posted 04 June 2014 - 07:09 AM

  Sergeant

 • Member
 • 20185 battles
 • 174
 • Member since:
  12-06-2013

Nhớ cái Update cũ :izmena: lúc đó chiến max cấu hình. 

Bây giờ chỉ dám chơi cấu hình bình thường ping khoảng 60-70 :popcorn: nhiều khi ping lên 400 vào buổi tối, thoát ra lên diễn đàn ngồi nghía


1 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users