Jump to content


Triple Threat #10


 • This topic is locked This topic is locked
185 replies to this topic

vipbluesky #41 Posted 12 July 2014 - 05:01 PM

  Staff sergeant

 • Member
 • 31982 battles
 • 309
 • Member since:
  12-13-2012

 

 


1nn0c3nt #42 Posted 12 July 2014 - 05:02 PM

  Private

 • Member
 • 4075 battles
 • 2
 • Member since:
  06-14-2013

Triple Threat #10

Attached Files

 • Attached File   shot_002.jpg   116.01K

Edited by 1nn0c3nt, 12 July 2014 - 05:07 PM.


godling #43 Posted 12 July 2014 - 05:03 PM

  Private

 • Member
 • 34295 battles
 • 8
 • Member since:
  12-05-2013


godling #44 Posted 12 July 2014 - 05:11 PM

  Private

 • Member
 • 34295 battles
 • 8
 • Member since:
  12-05-2013

View Postgodling, on 12 July 2014 - 05:03 PM, said:

 guess07 #45 Posted 12 July 2014 - 05:31 PM

  Corporal

 • Member
 • 26360 battles
 • 52
 • [ESP] ESP
 • Member since:
  03-22-2013

 

 

 

 

is this valid? jst trying for the first time?


Edited by guess07, 12 July 2014 - 05:31 PM.


1nn0c3nt #46 Posted 12 July 2014 - 05:31 PM

  Private

 • Member
 • 4075 battles
 • 2
 • Member since:
  06-14-2013
:ohmy:

guess07 #47 Posted 12 July 2014 - 05:33 PM

  Corporal

 • Member
 • 26360 battles
 • 52
 • [ESP] ESP
 • Member since:
  03-22-2013

is this valid?IVS_Alexis_Santet #48 Posted 12 July 2014 - 05:43 PM

  Corporal

 • Member
 • 62321 battles
 • 19
 • [-A-E-] -A-E-
 • Member since:
  06-12-2013
shot 003

FrostwoIf #49 Posted 12 July 2014 - 05:52 PM

  Private

 • Member
 • 15220 battles
 • 2
 • Member since:
  11-01-2012


guess07 #50 Posted 12 July 2014 - 06:07 PM

  Corporal

 • Member
 • 26360 battles
 • 52
 • [ESP] ESP
 • Member since:
  03-22-2013

shot_001.jpg

is this valid? trying to upload

 guess07 #51 Posted 12 July 2014 - 06:22 PM

  Corporal

 • Member
 • 26360 battles
 • 52
 • [ESP] ESP
 • Member since:
  03-22-2013
shot_002.jpg

FiveAce_TW #52 Posted 12 July 2014 - 06:22 PM

  Staff sergeant

 • Member
 • 35791 battles
 • 313
 • [507SW] 507SW
 • Member since:
  03-21-2013


drew19751 #53 Posted 12 July 2014 - 06:22 PM

  Corporal

 • Member
 • 20197 battles
 • 15
 • [PRC] PRC
 • Member since:
  01-26-2014
first entry for me

Attached Files

 • Attached File   shot_001.jpg   300.81K


ppzzppz #54 Posted 12 July 2014 - 06:27 PM

  Private

 • Member
 • 8763 battles
 • 8
 • Member since:
  08-22-2013
shot_008.jpg

MotKichDuaTang #55 Posted 12 July 2014 - 06:37 PM

  Captain

 • Member
 • 96176 battles
 • 1,173
 • [OFF] OFF
 • Member since:
  11-29-2013

Hỏi : nhiệm vụ

 • Yêu cầu:
  • Gửi ảnh màn hình chụp thanh Điểm Cá nhân trên màn hình Kết quả Trận đánh trong game sao cho ÍT NHẤT 3 TĂNG CÓ LIGHTS Ở CẢ 5 mục Hiệu năng Trận đánh.

Liệu không còn x 3 exp có đc tính


OHa9PXh.png?2

-

-

-

-


NoFace_NoName_NoNumber #56 Posted 12 July 2014 - 07:15 PM

  Captain

 • Member
 • 42565 battles
 • 1,226
 • Member since:
  12-07-2013

 

                                                          

                                                         


hanemiya #57 Posted 12 July 2014 - 07:49 PM

  Private

 • Member
 • 9341 battles
 • 5
 • [STA] STA
 • Member since:
  02-04-2013


paskal #58 Posted 12 July 2014 - 08:25 PM

  Sergeant

 • Beta-Tester
 • 15720 battles
 • 174
 • [MBT] MBT
 • Member since:
  06-12-2012

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> . <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


teebob #59 Posted 12 July 2014 - 08:50 PM

  Corporal

 • Beta-Tester
 • 31884 battles
 • 46
 • [PVP] PVP
 • Member since:
  03-09-2012
..

Edited by teebob, 12 July 2014 - 08:50 PM.


SmileBaSaRa #60 Posted 12 July 2014 - 08:50 PM

  Private

 • Member
 • 24120 battles
 • 2
 • Member since:
  02-27-2013

1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users