Jump to content


World of Tanks: Why so serious? RNG - Episode 5 coi và cảm nhận XD


 • Please log in to reply
1 reply to this topic

TuanAnhVoDinh #1 Posted 18 July 2014 - 05:05 PM

  Captain

 • Member
 • 14534 battles
 • 1,240
 • Member since:
  11-28-2013

 kense03 #2 Posted 19 July 2014 - 02:19 PM

  Major

 • Member
 • 82607 battles
 • 2,731
 • [COMRD] COMRD
 • Member since:
  11-19-2013

Cười ra nc mắt !!

Coi thằng kia như hack map, bs 2 fát 2 thằng sát bên. Còn thằng kia chắc dùng bình dưỡng khí hay sao mà bay như siêu nhân :))


 

1 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users