Jump to content


vote trúng type 59

type 59

 • Please log in to reply
24 replies to this topic

grassco #21 Posted 28 October 2014 - 01:40 AM

  Major

 • Member
 • 81808 battles
 • 2,731
 • [NSND] NSND
 • Member since:
  11-19-2013

View Postkisi5mat, on 27 October 2014 - 11:52 PM, said:

 Ta nhớ hồi con gà chuyển từ NA về VN được khuyến mãi t-59,10k và vô số ngày Vip thì mi phi thẳng con t-59 vô shop vì nó là hàng tầu mà :child:

   Tiếc nuối cái gì :facepalm:

 

Nhầm hàng cmnr, ta dân VTC chính gốc, acc lập ra còn nguyên ngày h kia, search grassco05 đi, đâu ra acc NA chuyển về@@

Hồi trc k mua vì k chơi tàu, h mua vì...chơi tàu, à nhầm h cày -[[


 


kisi5mat #22 Posted 28 October 2014 - 02:30 AM

  Captain

 • Member
 • 5 battles
 • 1,227
 • Member since:
  11-19-2013

View Postgrassco, on 27 October 2014 - 05:40 PM, said:

 

Nhầm hàng cmnr, ta dân VTC chính gốc, acc lập ra còn nguyên ngày h kia, search grassco05 đi, đâu ra acc NA chuyển về@@

Hồi trc k mua vì k chơi tàu, h mua vì...chơi tàu, à nhầm h cày -[[

 

 Theo chỗ ta được biết thì ngoại trừ mi ra có ai không chơi tank China dạo trước đâu nhỉ...?

grassco #23 Posted 28 October 2014 - 02:52 AM

  Major

 • Member
 • 81808 battles
 • 2,731
 • [NSND] NSND
 • Member since:
  11-19-2013
Thiếu mẹ gì @@, mồm rách nè ? VND nè, clan ta đầy ra @@

 


_Teresa_ #24 Posted 28 October 2014 - 10:51 AM

  Corporal

 • Member
 • 21545 battles
 • 20
 • Member since:
  11-19-2013

View Postgrassco, on 27 October 2014 - 04:48 PM, said:

Moá, 10 thằng thì có 2 thằng Ziệt Nam...mà sao k fải mình :((

 

số bạn quá nhọ :trollface:


llehoang #25 Posted 29 November 2014 - 10:21 PM

  Corporal

 • Member
 • 1566 battles
 • 10
 • Member since:
  11-23-2014
:(

1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users