Jump to content


M41


 • Please log in to reply
6 replies to this topic

NemT #1 Posted 08 December 2014 - 01:56 PM

  Sergeant

 • Member
 • 35119 battles
 • 196
 • Member since:
  11-22-2013

Lọ mọ bên otofun kiếm được cái ảnh M41 của QĐND VN, bonus thêm em Maus vàng nữa.

 

Attached Files

 • Attached File   M41.jpg   76.35K
 • Attached File   Maus.jpg   25.49K


CounterMAN #2 Posted 08 December 2014 - 02:29 PM

  Thanh Niên Nghiêm Túc

 • Moderator
 • 25926 battles
 • 7,626
 • [CTMAN] CTMAN
 • Member since:
  11-21-2013


TheNextChapter #3 Posted 28 December 2014 - 09:51 PM

  Major

 • Member
 • 24236 battles
 • 2,715
 • Member since:
  10-18-2013
không vứt cái này lên ftr nhở nấm, "meanwhile in Vietnam" :trollface:

Quited WoT for WoWs.


 


CounterMAN #4 Posted 28 December 2014 - 10:05 PM

  Thanh Niên Nghiêm Túc

 • Moderator
 • 25926 battles
 • 7,626
 • [CTMAN] CTMAN
 • Member since:
  11-21-2013
Ít quá, ko đáng

CounterMAN #5 Posted 28 December 2014 - 10:06 PM

  Thanh Niên Nghiêm Túc

 • Moderator
 • 25926 battles
 • 7,626
 • [CTMAN] CTMAN
 • Member since:
  11-21-2013
Kiếm đc clip lũ này chạy tập lại khác

TheNextChapter #6 Posted 28 December 2014 - 11:57 PM

  Major

 • Member
 • 24236 battles
 • 2,715
 • Member since:
  10-18-2013
kiếm đc mới lạ, xếp kho niêm cất thì đâu ra mà chạy tập :facepalm:

 


Quited WoT for WoWs.


 


cutmeo88 #7 Posted 22 January 2015 - 05:34 PM

  Major

 • Member
 • 33869 battles
 • 2,275
 • Member since:
  11-29-2013
gửi lên FTR kiểu gì nhỉ :unsure: đang muốn share mấy cái concept :teethhappy:

†♦† Clicker Master Wannabe †♦†
3MoE'd Arties: M41 HMC, AMX 13 105 AM mle. 50, FV304, AMX 13 F3 AM, Crusader 5.5in SP, Lorr.155.50, G.W.Panther, Lorr.155.51, 
FV3805, BC 155 55, G.W Tiger, BC 155 58 
 

 

 

1 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users