Jump to content


Ý kiến của bạn về múi 13h.


 • Please log in to reply
4 replies to this topic

Poll: Ý kiến của bạn về múi 13h. (6 members have cast votes)

You have to complete 20 battle in order to participate this poll.

Ý kiến của bạn về múi 13h

 1. Tách riêng múi 13h và 14h. (2 votes [33.33%])

  Percentage of vote: 33.33%

 2. Ghép múi 13h vào múi 14h. (4 votes [66.67%])

  Percentage of vote: 66.67%

Vote Hide poll

Binh_An #1 Posted 26 March 2015 - 02:50 PM

  Staff sergeant

 • Beta-Tester
 • 22392 battles
 • 406
 • [WHO] WHO
 • Member since:
  10-04-2012

http://forum.worldof...uro-timezoning/

Hiện tại có 1 số ý kiến cho rằng múi 13h quá nhỏ và cũng ít trận đánh diễn ra. Việc chênh lệch múi giờ có thể cản trở 1 số clan từ múi 14h đánh sang khu vực 13 h vì trận đánh diễn ra quá sớm. 

Với việc bản đồ CW sắp có thay đổi, bạn có muốn giữ lại múi giờ 13h không? Hay bạn muốn ghép chung nó vào múi 14h?

Các clan cho ý kiến nhé


       

Supergun9898 #2 Posted 26 March 2015 - 02:55 PM

  Corporal

 • Member
 • 61374 battles
 • 49
 • [SDERS] SDERS
 • Member since:
  11-19-2013
Thực ra mũi 13h hiện nay quá nhỏ bé, và ít trận diễn ra, không đồng tình với cách sát nhập vao 14h

November_Symphony #3 Posted 26 March 2015 - 04:03 PM

  Captain

 • Member
 • 52198 battles
 • 1,005
 • Member since:
  12-11-2013
Tắt 13h và mở sang 22h là đẹp =))

AoW_VNKing176 #4 Posted 27 March 2015 - 01:20 PM

  Major

 • Member
 • 20344 battles
 • 2,541
 • Member since:
  11-23-2013
Vote giữ 13h

signature.png

Wellcome to -AOW-


locmax #5 Posted 28 March 2015 - 02:13 AM

  Corporal

 • Member
 • 55844 battles
 • 55
 • Member since:
  11-29-2013
dọn hết xuống 18>23h h nhanh nhanh nào
2 user(s) are reading this topic

0 members, 2 guests, 0 anonymous users