Jump to content


Việt Nam có thực sự bá trên bảng đồ chiến sự

ấdbfvadbcna

 • This topic is locked This topic is locked
1 reply to this topic

locmax #1 Posted 27 March 2015 - 11:22 PM

  Corporal

 • Member
 • 55844 battles
 • 55
 • Member since:
  11-29-2013

theo mình vừa thống kê gần đây số đất của các clan VN chiếm gần 80 mảnh 1 con số kha ấn tượng nhưng như thế có thực sự như mong muốn của anh em chúng ta. và sự thiếu cân bằng giữa 1 só clan của chúng ta rất mạnh tập trung ở 1 nơi và những clan có thế lực yếu hơn thì rải rác chưa có khả năng 1 mình vương xa. clan VN cần liên kết chặt chẽ hơn để chiếm diện tích lớn nhất có thể....

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>các bác cứ chém <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<phisang #2 Posted 31 March 2015 - 02:58 PM

  Private

 • Member
 • 578 battles
 • 2
 • Member since:
  03-26-2015

ai  chj mjnh  cach nap carc  voi

 2 user(s) are reading this topic

0 members, 2 guests, 0 anonymous users