Jump to content


[Tier 1 and 2] All Tanks Welcome! ~ 3rd Anniversary Special Event~


 • This topic is locked This topic is locked
948 replies to this topic

QTDWorldWinner #901 Posted 29 April 2015 - 02:17 PM

  Corporal

 • Member
 • 63970 battles
 • 42
 • [PHNIX] PHNIX
 • Member since:
  12-18-2013

Tier 1 & 2

 


Edited by QTDWorldWinner, 29 April 2015 - 02:20 PM.

Cuộc sống sẽ thật vui vẻ & hoàn mỹ khi mọi thứ ta muốn đều có được.

Nhưng ta sẽ mệt đến phát điên với tất cả những ham muốn đó.

Sẽ dễ dàng hơn khi từ bỏ một vài thứ ( game & gái .. )

Để giành lấy những thứ kia ( trí tuệ, sức khỏe, gia đình, bạn bè, vợ con, tiền tài... :D)


TouchYou #902 Posted 29 April 2015 - 02:18 PM

  Corporal

 • Member
 • 4184 battles
 • 73
 • Member since:
  07-12-2014


TouchYou #903 Posted 29 April 2015 - 02:20 PM

  Corporal

 • Member
 • 4184 battles
 • 73
 • Member since:
  07-12-2014


QTDWorldWinner #904 Posted 29 April 2015 - 02:21 PM

  Corporal

 • Member
 • 63970 battles
 • 42
 • [PHNIX] PHNIX
 • Member since:
  12-18-2013
Tier 2

Cuộc sống sẽ thật vui vẻ & hoàn mỹ khi mọi thứ ta muốn đều có được.

Nhưng ta sẽ mệt đến phát điên với tất cả những ham muốn đó.

Sẽ dễ dàng hơn khi từ bỏ một vài thứ ( game & gái .. )

Để giành lấy những thứ kia ( trí tuệ, sức khỏe, gia đình, bạn bè, vợ con, tiền tài... :D)


TouchYou #905 Posted 29 April 2015 - 02:21 PM

  Corporal

 • Member
 • 4184 battles
 • 73
 • Member since:
  07-12-2014


TouchYou #906 Posted 29 April 2015 - 02:21 PM

  Corporal

 • Member
 • 4184 battles
 • 73
 • Member since:
  07-12-2014


Cma_Chocoboman #907 Posted 29 April 2015 - 02:25 PM

  Corporal

 • Member
 • 6268 battles
 • 19
 • Member since:
  04-12-2015
shot_001.jpg
 

amiya1 #908 Posted 29 April 2015 - 02:27 PM

  Corporal

 • Member
 • 23168 battles
 • 13
 • [_KZK] _KZK
 • Member since:
  09-11-2013


I_Will_Hit_You #909 Posted 29 April 2015 - 02:30 PM

  Corporal

 • Member
 • 3400 battles
 • 55
 • Member since:
  03-09-2015


I_Will_Hit_You #910 Posted 29 April 2015 - 02:34 PM

  Corporal

 • Member
 • 3400 battles
 • 55
 • Member since:
  03-09-2015


Cma_Chocoboman #911 Posted 29 April 2015 - 02:35 PM

  Corporal

 • Member
 • 6268 battles
 • 19
 • Member since:
  04-12-2015

T1

http://i.imgur.com/m4DFkay.jpgCma_Chocoboman #912 Posted 29 April 2015 - 02:35 PM

  Corporal

 • Member
 • 6268 battles
 • 19
 • Member since:
  04-12-2015

T1

http://i.imgur.com/1dU5wm9.jpgI_Will_Hit_You #913 Posted 29 April 2015 - 02:37 PM

  Corporal

 • Member
 • 3400 battles
 • 55
 • Member since:
  03-09-2015


Cma_Chocoboman #914 Posted 29 April 2015 - 02:41 PM

  Corporal

 • Member
 • 6268 battles
 • 19
 • Member since:
  04-12-2015

T2

http://i.imgur.com/tuY78j7.jpgCma_Chocoboman #915 Posted 29 April 2015 - 02:42 PM

  Corporal

 • Member
 • 6268 battles
 • 19
 • Member since:
  04-12-2015

http://i.imgur.com/TIhK678.jpgCma_Chocoboman #916 Posted 29 April 2015 - 02:42 PM

  Corporal

 • Member
 • 6268 battles
 • 19
 • Member since:
  04-12-2015
http://i.imgur.com/JLI79Hy.jpg

I_Will_Hit_You #917 Posted 29 April 2015 - 02:42 PM

  Corporal

 • Member
 • 3400 battles
 • 55
 • Member since:
  03-09-2015


I_Will_Hit_You #918 Posted 29 April 2015 - 02:43 PM

  Corporal

 • Member
 • 3400 battles
 • 55
 • Member since:
  03-09-2015


Cma_Chocoboman #919 Posted 29 April 2015 - 02:43 PM

  Corporal

 • Member
 • 6268 battles
 • 19
 • Member since:
  04-12-2015
http://i.imgur.com/3HYDYix.jpg

Cma_Chocoboman #920 Posted 29 April 2015 - 02:44 PM

  Corporal

 • Member
 • 6268 battles
 • 19
 • Member since:
  04-12-2015
http://i.imgur.com/8TpGZXl.jpg
5 user(s) are reading this topic

0 members, 5 guests, 0 anonymous users