Jump to content


[Tier 9 and 10] All Tanks Welcome! ~ 3rd Anniversary Special Event~


 • This topic is locked This topic is locked
1252 replies to this topic

QTDWorldWinner #1241 Posted 29 April 2015 - 02:29 PM

  Corporal

 • Member
 • 63426 battles
 • 42
 • [PHNIX] PHNIX
 • Member since:
  12-18-2013

Tier 10


Cuộc sống sẽ thật vui vẻ & hoàn mỹ khi mọi thứ ta muốn đều có được.

Nhưng ta sẽ mệt đến phát điên với tất cả những ham muốn đó.

Sẽ dễ dàng hơn khi từ bỏ một vài thứ ( game & gái .. )

Để giành lấy những thứ kia ( trí tuệ, sức khỏe, gia đình, bạn bè, vợ con, tiền tài... :D)


QTDWorldWinner #1242 Posted 29 April 2015 - 02:31 PM

  Corporal

 • Member
 • 63426 battles
 • 42
 • [PHNIX] PHNIX
 • Member since:
  12-18-2013

Cuộc sống sẽ thật vui vẻ & hoàn mỹ khi mọi thứ ta muốn đều có được.

Nhưng ta sẽ mệt đến phát điên với tất cả những ham muốn đó.

Sẽ dễ dàng hơn khi từ bỏ một vài thứ ( game & gái .. )

Để giành lấy những thứ kia ( trí tuệ, sức khỏe, gia đình, bạn bè, vợ con, tiền tài... :D)


amiya1 #1243 Posted 29 April 2015 - 02:43 PM

  Corporal

 • Member
 • 23168 battles
 • 13
 • [_KZK] _KZK
 • Member since:
  09-11-2013


amiya1 #1244 Posted 29 April 2015 - 02:45 PM

  Corporal

 • Member
 • 23168 battles
 • 13
 • [_KZK] _KZK
 • Member since:
  09-11-2013


xKatyushax #1245 Posted 29 April 2015 - 02:46 PM

  Corporal

 • Member
 • 28829 battles
 • 68
 • [_GUP_] _GUP_
 • Member since:
  12-23-2013
BURNING LOVE~

 

Uraa!! :v / Uraa!! :V /


xKatyushax #1246 Posted 29 April 2015 - 02:48 PM

  Corporal

 • Member
 • 28829 battles
 • 68
 • [_GUP_] _GUP_
 • Member since:
  12-23-2013
BURNING LOVE~

 

Uraa!! :v / Uraa!! :V /


xKatyushax #1247 Posted 29 April 2015 - 02:49 PM

  Corporal

 • Member
 • 28829 battles
 • 68
 • [_GUP_] _GUP_
 • Member since:
  12-23-2013
BURNING LOVE~

 

Uraa!! :v / Uraa!! :V /


atlus998 #1248 Posted 29 April 2015 - 02:57 PM

  Corporal

 • Beta-Tester
 • 18279 battles
 • 90
 • [VNMX] VNMX
 • Member since:
  04-19-2012


Overwhelming #1249 Posted 29 April 2015 - 02:58 PM

  Corporal

 • Beta-Tester
 • 26408 battles
 • 23
 • [XD] XD
 • Member since:
  09-29-2012


BalDin63 #1250 Posted 29 April 2015 - 02:59 PM

  Corporal

 • Beta-Tester
 • 77293 battles
 • 31
 • [IMD] IMD
 • Member since:
  08-10-2012
http://imgur.com/palOEAg

Overwhelming #1251 Posted 29 April 2015 - 03:00 PM

  Corporal

 • Beta-Tester
 • 26408 battles
 • 23
 • [XD] XD
 • Member since:
  09-29-2012


Overwhelming #1252 Posted 29 April 2015 - 03:01 PM

  Corporal

 • Beta-Tester
 • 26408 battles
 • 23
 • [XD] XD
 • Member since:
  09-29-2012


Elphaba #1253 Posted 05 May 2015 - 05:08 PM

  Private

 • Beta-Tester
 • 995 battles
 • 2,573
 • Member since:
  01-13-2013

Here are the winners for [Tier 9 and 10] All Tanks Welcome!

 

 1. Ability
 2. airmonkeyboy
 3. Aradesh
 4. bluecloud
 5. CaptainUsopp
 6. euro27696
 7. juwyee
 8. Kimi___Papi
 9. kinght_rider
 10. kunjuro
 11. lamloty
 12. Marlon_64
 13. onedoraone
 14. oyaji3
 15. Pestefied
 16. RAYLON
 17. shinedesu
 18. the36thchamber
 19. weipeng
 20. zsazabi

 

Congratulations! Prizes have been awarded as of 6 May 2015. :great:


Edited by Elphaba, 06 May 2015 - 01:36 PM.
Updated awarding status.

2 user(s) are reading this topic

0 members, 2 guests, 0 anonymous users