Jump to content


Clan 201TB tuyển quân nhiêu xe 8 CW lúc 13h den 15h

201TB

 • Please log in to reply
2 replies to this topic

DaoChich88 #1 Posted 09 May 2015 - 03:39 PM

  Private

 • Member
 • 7 battles
 • 1
 • [201TB] 201TB
 • Member since:
  04-15-2015

Thân chào anh em

Clan 201TB chi nhánh 4 tập đoàn VNF tuyển quân như sau

Có nhiều xe 8 để CW lúc 13 đến 15h

Onl RC USA id la 5391489

Vui ve nhiệt tình, có gold sẽ phát đầy đủ

ai quan tâm pm 

01662363837NhOk_ViP_1 #2 Posted 29 May 2015 - 11:36 PM

  Private

 • Member
 • 9178 battles
 • 1
 • Member since:
  04-12-2015
Cho em vào clan dc không vậy ?

Atom_hatcatsamac #3 Posted 22 June 2015 - 02:47 PM

  Private

 • Member
 • 49703 battles
 • 4
 • Member since:
  11-30-2013
moi
2 user(s) are reading this topic

0 members, 2 guests, 0 anonymous users