Jump to content


Global Map 2.0 những thông tin cơ bản!


  • Please log in to reply
No replies to this topic

Nobita1102 #1 Posted 12 May 2015 - 05:16 PM

    Sergeant

  • Member
  • 15379 battles
  • 199
  • [TK-RI] TK-RI
  • Member since:
    11-29-2013

Chào các chỉ huy,

Hãy cùng xem những gì có thể xuất hiện trong bản 2.0 nhé

 

ASAP Clan Wars: New Global Map

 

 

 


Edited by Nobita1102, 12 May 2015 - 05:25 PM.

Chào thân ái và quyết thắng!

 

1 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users