Jump to content


cái gì đây?

Logo emblem

  • Please log in to reply
No replies to this topic

MEGATR0LL #1 Posted 26 July 2015 - 03:43 PM

    Staff sergeant

  • Member
  • 37117 battles
  • 456
  • [NSND] NSND
  • Member since:
    11-23-2013

rảnh rỗi sơn xịt cho T28 C, phát hiện ra đã có thêm 1 mục mới chứa biểu tượng, mục "quân đội" thứ 2, có biểu tượng mới ( chỉ dành cho xe mỹ)

biểu tượng marines của Đài loan

 

Xe Đức xài tiếng Nga 

 


Edited by 3dcl12, 26 July 2015 - 03:45 PM.

1 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users