Jump to content


Phản hồi và góp ý


  • Please log in to reply
No replies to this topic

Nobita1102 #1 Posted 14 August 2015 - 02:57 PM

    Sergeant

  • Member
  • 15384 battles
  • 199
  • [TK-RI] TK-RI
  • Member since:
    11-29-2013
Đây là nơi các bạn đóng góp ý kiến về bản cập nhật 9.10 và nêu ra những điểm bạn thấy hợp lý hoặc chưa hợp lý nhé.

Chào thân ái và quyết thắng!

 

2 user(s) are reading this topic

0 members, 2 guests, 0 anonymous users