Jump to content


Bảo trì Bản đồ Chiến sự Clan Wars ngày 20/10/2015


  • Please log in to reply
No replies to this topic

Nyarlarthotep #1 Posted 20 October 2015 - 06:23 PM

    First lieutenant

  • Member
  • 58705 battles
  • 560
  • Member since:
    11-30-2013

Bảo trì Bản đồ Chiến sự Clan Wars ngày 20/10/2015

Ngày hôm nay Clan Wars

Vui lòng chú ý rằng chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì Bản đồ Chiến sự Clan Wars vào ngày 20/10/2015.

Bắt đầu Bảo trì: 20/10/2015 (thứ 3) @ 00:15 giờ VN

Kết thúc Bảo trì: 20/10/2015 (thứ 3) @ 00:35 giờ VN

Game thủ sẽ không thể sử dụng dịch vụ sau

  • Bản đồ Chiến sự Clan Wars

Cảm ơn các bạn đã thông cảm và kiên nhẫn chờ đợi.

 

http://worldoftanks.asia


Những lưu ý khi thảo luận tại diễn đàn WOT ASIA 

Quy định chung game World of Tanks

 

For help and assistance try out our Wiki or contact Support

WOT Game and Forum rules: Game Rules - Forum Rules - EULA - TOS - Privacy Policy

 

 

1 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users