Jump to content


Influence (INF)


  • Please log in to reply
No replies to this topic

onedot #1 Posted 26 November 2015 - 04:21 PM

    Captain

  • Beta-Tester
  • 92716 battles
  • 1,033
  • [SWA] SWA
  • Member since:
    10-01-2012

Các GM vui lòng cho mình hỏi: 

 

1. Qua một Mùa thì lượng INF clan kiếm được trong Mùa đó có bị reset khi qua Mùa sau không?

2. Theo các phàn nàn về chuyện spam INF từ các clan nhỏ; Qua Mùa sau có thay đổi gì về lượng INF có sẵn cho một clan không? 

3. Theo cách nghĩ thông thường; một món hàng, khi khách sẵn sàng đấu giá để mua lại từ người chủ đang sở hữu thì GIÁ TRỊ của món hàng đó phải TĂNG. Đó là tất yếu! Vậy nên lượng INF tối thiểu khi bid một mảnh đất PHẢI TĂNG DẦN theo từng lần bid. Hiện thời thì INF tối thiểu quá thấp nên cứ xảy ra tình trạng spam INF :sceptic: Qua mùa sau, liệu điều này có thay đổi?


Giá trị của một người là mang lại giá trị cho người khác / The value of oneself is to add value to sombody else up

 

1 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users