Jump to content


แนวทางการฝึกพลรถให้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพ

ทักษะ ความสามารถ พลรถ

 • This topic is locked This topic is locked
7 replies to this topic

teysanook #1 Posted 08 January 2017 - 02:29 PM

  Major

 • Forum Moderator
 • 31306 battles
 • 2,806
 • [T1RKX] T1RKX
 • Member since:
  03-09-2012

ก่อนที่จะพูดถึงแนวทางการฝึกพลรถอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ขออธิบายเกี่ยวกับระบบที่เกี่ยวข้องก่อน

 

ค่าประสบการณ์คืออะไร

 

ค่าประสบการณ์เป็นสิ่งที่ผู้เล่นจะได้รับหลังจากทำการเข้าสู่การรบที่ให้ค่าประสบการณ์หรือทำภารกิจเสร็จสิ้น ค่าประสบการณ์นี้จะใช้ในวิจัยชิ้นส่วนและวิจัยยานพาหนะในสายวิจัย อีกทั้งยังใช้ในการฝึกฝนพลรถอีกด้วย ค่าประสบการณ์ในเกม World of Tanks ได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้

 

1. ค่าประสบการณ์ปกติ (สัญลักษณ์ดาวสีขาว)

 

เป็นค่าประสบการณ์ประจำในยานพาหนะแต่ละคัน ค่าประสบการณ์ส่วนนี้ของยานพาหนะแต่ละคันนั้นจะใช้ได้ในการวิจัยของยานพาหนะคันนั้นเท่านั้นและจะไม่สามารถนำไปใช้ในการวิจัยของยานพาหนะคันอื่นได้ หากต้องการนำไปใช้ในการวิจัยของยานพาหนะคันอื่นจะต้องทำการแปลงค่าประสบการณ์ปกติไปเป็นค่าประสบการณ์อิสระก่อน

 

2. ค่าประสบการณ์อิสระ (สัญลักษณ์ดาวสีทอง)

 

เป็นค่าประสบการณ์ที่สามารถใช้กับสายวิจัยของยานพาหนะใด ๆ ก็ได้อย่างอิสระ นอกจากนี้ในบางช่วงกิจกรรม ค่าประสบการณ์อิสระยังสามารถนำไปใช้เร่งฝึกทักษะและความสามารถของพลรถได้อีกด้วย

 

3. ค่าประสบการณ์พลรถ

 

เป็นค่าประสบการณ์ของพลรถโดยจะแสดงอยู่ในรูปแบบร้อยละของระดับการฝึกฝน และร้อยละของความคืบหน้าระดับทักษะ สามารถเพิ่มได้นอกจากการเล่นตามปกติ และด้วยการแปลงค่าประสบการณ์อิสระมาเป็นค่าประสบการณ์พลรถ

 

การแปลงค่าประสบการณ์

 

การแปลงค่าประสบการณ์ในเกม World of Tanks จะมีอยู่ 2 ส่วนคือ การแปลงค่าประสบการณ์ปกติไปเป็นค่าประสบการณ์อิสระ และการแปลงค่าประสบการณ์อิสระไปเป็นค่าประสบการณ์พลรถ

 

การแปลงค่าประสบการณ์ปกติไปเป็นค่าประสบการณ์อิสระ

 

การแปลงค่าประสบการณ์ปกติ 25 หน่วยไปเป็นค่าประสบการณ์อิสระ 25 หน่วยนั้นจะต้องใช้ทองด้วย 1 หน่วย และค่าประสบการณ์ปกติที่จะใช้ในการแปลงค่าประสบการณ์นี้ได้นั้นจะต้องเป็นยานพาหนะชั้นยอดด้วย (สัญลักษณ์ประเภทรถถังมีช่อประดับกำกับ

 

การแปลงค่าประสบการณ์อิสระไปเป็นค่าประสบการณ์พลรถเพื่อเร่งการฝึกทักษะและความสามารถ

 

การแปลงค่าประสบการณ์อิสระไปเป็นค่าประสบการณ์พลรถนั้นจะทำได้ก็ต่อเมื่อระบบถูกเปิดใช้งานในช่วงกิจกรรมต่าง ๆ และจะใช้งานได้เมื่อระดับการฝึกฝนหน้าที่หลักของพลรถเต็ม 100 % แล้วเท่านั้น เป็นการเพิ่มค่าประสบการณ์พลรถในส่วนของการฝึกทักษะและความสามารถ

 

ค่าประสบการณ์ที่ต้องใช้ในการฝึกพลรถ

 

โบนัสชัยชนะครั้งแรกในแต่ละวันของยานพาหนะ

โดยปกติแล้วโบนัสชัยชนะครั้งแรกในแต่ละวันจะเป็นการได้รับค่าประสบการณ์ 2 เท่าเมื่อได้รับชัยชนะและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโบนัสนี้ตามกิจกรรมหรือเทศกาลพิเศษบางอย่าง ซึ่งจะเป็นการคำนวณจากค่าประสบการณ์การรบที่ยังไม่ได้คิดคำนวณโบนัสอื่น ๆ เพิ่มเติมเข้าไป สำหรับเซิฟเวอร์เอเชียจะมีการตั้งค่าโบนัสใหม่ในเวลา 23:00 น. ของทุกวัน

 

โบนัสค่าประสบการณ์พลรถของยานพาหนะพิเศษ

 

โบนัสเร่งการฝึกพลรถของยานพาหนะชั้นยอด

 

 

ทักษะและความสามารถ

ทักษะ (Skill) จะมีผลตามระดับการฝึกฝนของทักษะในทันทีโดยจะมีผลไปตามระดับการฝึกฝนที่เป็นอยู่ และจะมีผลสูงสุดเมื่อมีระดับการฝึกฝนของทักษะอยู่ที่ 100 %

ความสามารถ (Perk) จะมีผลเมื่อระดับการฝึกฝนของความสามารถอยู่ที่ 100 % เท่านั้น ในระหว่างทำการฝึกฝนความสามารถคุณจะไม่ได้รับผลใด ๆ

 

ทักษะหรือความสามารถที่ศูนย์ (0)

ทักษะหรือความสามารถที่ศูนย์จะมีความหมายตามชื่อ เนื่องจากยังไม่นับเป็นทักษะหรือความสามารถที่หนึ่ง จึงไม่นับเข้าคำนวณในในส่วนค่าประสบการณ์ที่พลรถต้องใช้ในการเลื่อนระดับทักษะและความสามารถ นั่นหมายความว่าคุณจะมีทักษะหรือความสามารถเพิ่มมาหนึ่งอย่างเมื่อเทียบกับจำนวนค่าประสบการณ์ที่ต้องใช้ตามปกติ ปกติแล้วมักจะได้มาพร้อมกับพลรถที่ขายพร้อมกับชุดสินค้าพิเศษในรูปแบบพลรถชายที่มีความสามารถพี่น้องร่วมรบ หรือพลรถหญิงที่มีความสามารถภาคีสตรีเหล็ก (ในกรณีของพลรถชายให้ตรวจสอบรายละเอียดชุดสินค้าก่อนว่าเป็นทักษะหรือความสามารถที่ศูนย์หรือไม่ หากคุณต้องการ)

 

การล้างทักษะและความสามารถของพลรถเพื่อฝึกใหม่

 

โบนัสจากผู้บังคับการ

 

การปรับโทษในกรณีพลรถบาดเจ็บ

 

การปรับโทษจากความเชี่ยวชาญของพลรถ

 

 

แนวทางการฝึกพลรถอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 •  ใช้ข้อได้เปรียบของยานพาหนะพิเศษที่จะไม่ปรับโทษค่าประสบการณ์ที่ได้รับหากพลรถที่ย้ายเข้ามาประจำนั้นเป็นพลรถจากยานพาหนะประเภทเดียวกัน เพื่อรับโบนัสค่าประสบการณ์พลรถและโบนัสชัยชนะครั้งแรกในแต่ละวันของยานพาหนะ
 •  ระมัดระวังไม่ให้พลรถบาดเจ็บ หรือใช้ชุดปฐมพยาบาลชุดใหญ่ก่อนที่จะจบเกม
 •  ใช้ระบบเร่งการฝึกของยานพาหนะชั้นยอด
 •  สะสมค่าประสบการณ์อิสระไว้แปลงเป็นค่าประสบการณ์พลรถ
 •  เลือกฝึกทักษะที่ใช้งานได้ทันทีตามระดับทักษะก่อนเป็นอันดับแรกเพื่อให้ได้ผลจากทักษะทันทีระหว่างสะสมค่าประสบการณ์ จากนั้นเมื่อสะสมได้ครบจำนวนที่ต้องการแล้วจึงค่อยล้างทักษะที่มีอยู่ เปลี่ยนเป็นความสามารถที่จะมีผลต่อเมื่อระดับการฝึกฝนของความสามารถครบ 100 % เท่านั้น

 

อยู่ในระหว่างการจัดทำ


Edited by teysanook, 26 December 2017 - 01:20 PM.


loogpoochay01 #2 Posted 08 August 2017 - 11:46 AM

  Private

 • Beta-Tester
 • 18039 battles
 • 2
 • Member since:
  06-22-2012
รออ่านเพิ่มน่ะครับ 

Premiere_X #3 Posted 26 December 2017 - 12:33 PM

  Private

 • Member
 • 149 battles
 • 1
 • Member since:
  12-24-2017
ขอบคุณมากครับผม ช่วยได่้เยอะเลย 

karn2540 #4 Posted 26 December 2017 - 12:35 PM

  Private

 • Member
 • 4 battles
 • 1
 • Member since:
  04-18-2013
กระจ่างเลยคับ !

teysanook #5 Posted 26 December 2017 - 01:22 PM

  Major

 • Forum Moderator
 • 31306 battles
 • 2,806
 • [T1RKX] T1RKX
 • Member since:
  03-09-2012

เพิ่มข้อมูลในส่วนของ

 

 • โบนัสชัยชนะครั้งแรกในแต่ละวันของยานพาหนะ
 • ทักษะและความสามารถ
 • ทักษะหรือความสามารถที่ศูนย์ (0)


Thanes #6 Posted 23 January 2018 - 10:24 AM

  Corporal

 • Member
 • 13810 battles
 • 26
 • [EVEN] EVEN
 • Member since:
  06-19-2012

สอบถามเพิ่มเติมครับ

 1.ในกรณีที่รถถังเราเป็นรถถังชั้นยอดแล้ว  และผมได้กดเปิดเร่งทักษะ (Skill) ของพลรถถังเอาไว้  ซึ่งค่าประสบการณ์ปกติ (สัญลักษณ์ดาวสีขาว)ของรถถังก็จะต้องหารแบ่งแยกไปให้กับพลรถถังทุกคน กับประสบการณ์อิสระ (สัญลักษณ์ดาวสีทอง) ใช่ไหมครับ?

 

 2. ถ้าผมเปิดใช้ XP. Pack Boost เพิ่มค่าประสบการณ์รถถังไว้ในระหว่างเล่น  จะมีผลเหมือนข้อ 1. แต่เพิ่มเป็นจำนวนเท่า pack boost หรือไม่ครับ? 

(มีเหลือเก็บไว้เยอะเลย)


Edited by Thanes, 23 January 2018 - 10:26 AM.


teysanook #7 Posted 23 January 2018 - 12:56 PM

  Major

 • Forum Moderator
 • 31306 battles
 • 2,806
 • [T1RKX] T1RKX
 • Member since:
  03-09-2012

View PostThanes, on 23 January 2018 - 09:24 AM, said:

สอบถามเพิ่มเติมครับ

 1.ในกรณีที่รถถังเราเป็นรถถังชั้นยอดแล้ว  และผมได้กดเปิดเร่งทักษะ (Skill) ของพลรถถังเอาไว้  ซึ่งค่าประสบการณ์ปกติ (สัญลักษณ์ดาวสีขาว)ของรถถังก็จะต้องหารแบ่งแยกไปให้กับพลรถถังทุกคน กับประสบการณ์อิสระ (สัญลักษณ์ดาวสีทอง) ใช่ไหมครับ?

 

 2. ถ้าผมเปิดใช้ XP. Pack Boost เพิ่มค่าประสบการณ์รถถังไว้ในระหว่างเล่น  จะมีผลเหมือนข้อ 1. แต่เพิ่มเป็นจำนวนเท่า pack boost หรือไม่ครับ? 

(มีเหลือเก็บไว้เยอะเลย)

 

หลังจบการรบแต่ละการรบ ค่าประสบการณ์ที่ได้จากการรบจะมีค่าประสบการณ์ปกติ ค่าประสบการณ์พลรถ และค่าประสบการณ์อิสระ

 

ตอบข้อสงสัยข้อที่ 1

เมื่อคุณกดเลือกเร่งการฝึกพลรถในยานพาหนะชั้นยอดแล้ว หลังจบการรบค่าประสบการณ์ปกติที่ปกติแล้วจะสะสมในยานพาหนะที่เข้าการรบไป จะถูกส่งต่อให้เต็มจำนวนให้กับพลรถรายที่มีระดับความเชี่ยวชาญน้อยที่สุด (มีค่าประสบการณ์สะสมน้อยที่สุด) ซึ่งจะสังเกตได้จากสัญลักษณ์สถาบันยานเกราะสีทองอยู่หน้าพลรถรายนั้น ๆ ก่อนเข้าการรบครับ ดังนั้นพลรถถังรายดังกล่าวจะได้ค่าประสบการณ์เพิ่มเติมจากค่าประสบการณ์พลรถที่ได้ตามปกติ หลังจบการรบและค่าประสบการณ์ถูกส่งมอบเสร็จแล้ว ระบบก็จะตรวจสอบว่าพลรถรายใดมีค่าประสบการณ์น้อยที่สุดในปัจจุบันก็จะเปลี่ยนไปทำการเร่งการฝึกพลรถให้กับพลรถรายนั้นแทนเมื่อเข้าสู่การรบครั้งถัดไปครับ

 

ส่วนค่าประสบการณ์อิสระนั้นจะอยู่ได้ในอัตรา 5 % ของค่าประสบการณ์ปกติที่ได้รับจากการรบอยู่แล้วครับ ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับค่าประสบการณ์พลรถแต่อย่างใด

 

ตอบข้อสงสัยข้อที่ 2

ค่าประสบการณ์ปกติ (สะสมในยานพาหนะ) ส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจากการใช้กำลังสำรองส่วนตัว (ตัวเร่ง - booster) จะถูกส่งเข้าพลรถรายที่มีค่าประสบการณ์น้อยที่สุดตามที่ได้ตอบไว้ในข้อที่ 1 หากเปิดใช้การเร่งการฝึกพลรถครับThanes #8 Posted 26 January 2018 - 02:00 PM

  Corporal

 • Member
 • 13810 battles
 • 26
 • [EVEN] EVEN
 • Member since:
  06-19-2012

View Postteysanook, on 23 January 2018 - 11:56 AM, said:

 

หลังจบการรบแต่ละการรบ ค่าประสบการณ์ที่ได้จากการรบจะมีค่าประสบการณ์ปกติ ค่าประสบการณ์พลรถ และค่าประสบการณ์อิสระ

 

ตอบข้อสงสัยข้อที่ 1

เมื่อคุณกดเลือกเร่งการฝึกพลรถในยานพาหนะชั้นยอดแล้ว หลังจบการรบค่าประสบการณ์ปกติที่ปกติแล้วจะสะสมในยานพาหนะที่เข้าการรบไป จะถูกส่งต่อให้เต็มจำนวนให้กับพลรถรายที่มีระดับความเชี่ยวชาญน้อยที่สุด (มีค่าประสบการณ์สะสมน้อยที่สุด) ซึ่งจะสังเกตได้จากสัญลักษณ์สถาบันยานเกราะสีทองอยู่หน้าพลรถรายนั้น ๆ ก่อนเข้าการรบครับ ดังนั้นพลรถถังรายดังกล่าวจะได้ค่าประสบการณ์เพิ่มเติมจากค่าประสบการณ์พลรถที่ได้ตามปกติ หลังจบการรบและค่าประสบการณ์ถูกส่งมอบเสร็จแล้ว ระบบก็จะตรวจสอบว่าพลรถรายใดมีค่าประสบการณ์น้อยที่สุดในปัจจุบันก็จะเปลี่ยนไปทำการเร่งการฝึกพลรถให้กับพลรถรายนั้นแทนเมื่อเข้าสู่การรบครั้งถัดไปครับ

 

ส่วนค่าประสบการณ์อิสระนั้นจะอยู่ได้ในอัตรา 5 % ของค่าประสบการณ์ปกติที่ได้รับจากการรบอยู่แล้วครับ ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับค่าประสบการณ์พลรถแต่อย่างใด

 

ตอบข้อสงสัยข้อที่ 2

ค่าประสบการณ์ปกติ (สะสมในยานพาหนะ) ส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจากการใช้กำลังสำรองส่วนตัว (ตัวเร่ง - booster) จะถูกส่งเข้าพลรถรายที่มีค่าประสบการณ์น้อยที่สุดตามที่ได้ตอบไว้ในข้อที่ 1 หากเปิดใช้การเร่งการฝึกพลรถครับ

 

ขอบคุณมากครับ.....    ถึงว่าสงสัยมานานแล้ว ว่าทำไมพลรถถังแต่ละคน %ประสบการณ์มันถึงขึ้นไม่เท่ากันเสียที ทั้งๆ ที่ใช้ชุดพยาบาลรักษาอาการก่อนที่จะจบเกมส์ทุกครั้ง

 Also tagged with ทักษะ, ความสามารถ, พลรถ

1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users