Jump to content


[Đăng Ký] Sự kiện Tết Đinh Dậu cho người chơi Việt Nam - Last tank standing - Kẻ sống sót cuối cùng


 • This topic is locked This topic is locked
127 replies to this topic

tranplot #121 Posted 26 January 2017 - 02:00 PM

  Private

 • Member
 • 40288 battles
 • 2
 • [STCN] STCN
 • Member since:
  07-30-2015

Tên IGN : tranplot

Có : tank 6, tank 8 , tank 10

 DarkwizardCH #122 Posted 27 January 2017 - 11:39 AM

  Private

 • Member
 • 10812 battles
 • 1
 • [WFO] WFO
 • Member since:
  03-16-2014

IGN: DarkWizardCH
​có:6 8 10

 zippo992 #123 Posted 27 January 2017 - 08:59 PM

  Private

 • Member
 • 10119 battles
 • 1
 • [BBQ] BBQ
 • Member since:
  11-18-2015
IGN: Zippo990
Có tank 6

oOo_Zeus_oOo #124 Posted 28 January 2017 - 02:05 PM

  Staff sergeant

 • Member
 • 21639 battles
 • 335
 • [C_P] C_P
 • Member since:
  01-19-2014

IGN:oOo_Zeus_oOo

có tăng tier: 8, 10tranplot #125 Posted 29 January 2017 - 03:35 PM

  Private

 • Member
 • 40288 battles
 • 2
 • [STCN] STCN
 • Member since:
  07-30-2015

Tên IGN : tranplot

Có : tank 6,8,10Nhox99 #126 Posted 29 January 2017 - 05:09 PM

  Corporal

 • Member
 • 22621 battles
 • 24
 • [BBQ] BBQ
 • Member since:
  12-16-2013
TÊN IGN: Nhox99
Có tank: 6 - 8

gunny456iron212 #127 Posted 30 January 2017 - 09:21 PM

  Corporal

 • Member
 • 6551 battles
 • 47
 • Member since:
  07-08-2014

ing: gunny456iron212

tank tier: 6

 VietNamChivas56 #128 Posted 31 January 2017 - 08:30 AM

  Private

 • Member
 • 10396 battles
 • 1
 • Member since:
  11-03-2014

name ING: VIetnamChivas56

Tier: 6


1 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users