Jump to content


[Đăng Ký] Sự kiện Tết Đinh Dậu cho người chơi Việt Nam - Last tank standing - Kẻ sống sót cuối cùng


 • This topic is locked This topic is locked
127 replies to this topic

grassco #41 Posted 25 January 2017 - 08:29 AM

  Major

 • Member
 • 77771 battles
 • 2,731
 • [_VL_] _VL_
 • Member since:
  11-19-2013
- Tên IGN : grassco

- Có tăng tier :6,8,10 (Vd full tanks thì ghi sao bạn nấm)
 

Edited by Bas_Dearg, 25 January 2017 - 02:27 PM.

 


BlackConolel #42 Posted 25 January 2017 - 08:32 AM

  Private

 • Member
 • 16354 battles
 • 1
 • Member since:
  10-21-2013
Tên IGM Blackconolel

Có tank tier 8

Edited by Bas_Dearg, 25 January 2017 - 02:27 PM.


Zheteng5th #43 Posted 25 January 2017 - 08:37 AM

  Private

 • Member
 • 63940 battles
 • 2
 • [OPA] OPA
 • Member since:
  06-21-2014

Tên IGN: God_of_warrior

Có: tăng 6, tăng 8, tăng 10

 

-Chúc mừng năm mới-


Edited by Bas_Dearg, 25 January 2017 - 02:27 PM.


Gau_Misa #44 Posted 25 January 2017 - 08:49 AM

  Corporal

 • Member
 • 20038 battles
 • 12
 • Member since:
  11-28-2013

- Tên IGN : Gau_Misa

- Có tăng tier :6,8,10

 


Edited by Bas_Dearg, 25 January 2017 - 02:28 PM.


_Vu_Tran_2k4_ #45 Posted 25 January 2017 - 08:54 AM

  Corporal

 • Member
 • 17503 battles
 • 16
 • Member since:
  12-17-2013

-Tên IGN: _Vu_Tran_2k4_

 

- Có tăng tier: 6;8;10(Ưu tiên 8)

 


Edited by Bas_Dearg, 25 January 2017 - 02:28 PM.


FeedXongQuit6789 #46 Posted 25 January 2017 - 08:54 AM

  Corporal

 • Member
 • 56625 battles
 • 25
 • Member since:
  11-30-2013
Tên IGN: _Easy__

Có: tăng 6, tăng 8, tăng 10

 

Edited by Bas_Dearg, 25 January 2017 - 02:28 PM.


Cockeyed #47 Posted 25 January 2017 - 08:55 AM

  Private

 • Member
 • 70516 battles
 • 3
 • [-ANR-] -ANR-
 • Member since:
  02-12-2014

- Tên IGN : anhbasg123

- Có tăng tier : ... 6,8,10

 


Edited by Bas_Dearg, 25 January 2017 - 02:29 PM.


Delta__destroyer #48 Posted 25 January 2017 - 09:05 AM

  Private

 • Member
 • 19990 battles
 • 4
 • [VN-F] VN-F
 • Member since:
  06-15-2015

-Tên IGN: Delta__detroyer

-có tăng tier 6,8,10

 


Edited by Bas_Dearg, 25 January 2017 - 02:29 PM.


iceblast95 #49 Posted 25 January 2017 - 09:07 AM

  Private

 • Member
 • 34067 battles
 • 4
 • Member since:
  07-12-2013
Tên IGN: iceblast95

Có: tăng 6, 8, 10

 

Edited by Bas_Dearg, 25 January 2017 - 02:29 PM.


dungsy100 #50 Posted 25 January 2017 - 09:08 AM

  Private

 • Member
 • 27796 battles
 • 5
 • [ETC] ETC
 • Member since:
  11-29-2013

Tên ingame: dungsy100

 

có tank tier: 8 ,10


Edited by Bas_Dearg, 25 January 2017 - 02:29 PM.


AoW_Vasily #51 Posted 25 January 2017 - 09:13 AM

  Corporal

 • Member
 • 40669 battles
 • 19
 • Member since:
  11-30-2013
- Tên IGN : AoW_Vasily

- Có tăng tier : 6,8,10
 

Edited by Bas_Dearg, 25 January 2017 - 02:29 PM.


dragon1998hn #52 Posted 25 January 2017 - 09:18 AM

  Corporal

 • Member
 • 11665 battles
 • 20
 • Member since:
  04-06-2014
tên IGN: dragon1998hn
có tank: tier 6, 8
 

Edited by Bas_Dearg, 25 January 2017 - 02:29 PM.


_Paradise_Song_ #53 Posted 25 January 2017 - 09:25 AM

  Private

 • Member
 • 12669 battles
 • 4
 • Member since:
  11-28-2013

Tên IGN : _Paradise_Song_

 

Có tank tier 6 8

 


Edited by Bas_Dearg, 25 January 2017 - 02:30 PM.


GiaHuy_2011 #54 Posted 25 January 2017 - 09:30 AM

  Private

 • Member
 • 46024 battles
 • 8
 • [STCN] STCN
 • Member since:
  12-09-2013

Tên in game : GiaHuy_2011

Có Tăng : 6-8-10

 


Edited by Bas_Dearg, 25 January 2017 - 02:30 PM.


babyceniuse #55 Posted 25 January 2017 - 09:45 AM

  Private

 • Member
 • 51238 battles
 • 6
 • Member since:
  12-03-2013
- Tên IGN : Babyceniuse

- Có tăng tier : ... (6,8,10)
 

Edited by Bas_Dearg, 25 January 2017 - 02:30 PM.


Sniper_Pro #56 Posted 25 January 2017 - 09:46 AM

  Sergeant

 • Member
 • 51612 battles
 • 170
 • [_VL_] _VL_
 • Member since:
  11-22-2013
Tên IGN : Sniper_Pro

- Có tank : O-I, T37,  IS3, AMX1390, RU251, T49, Maus, E100, JagE100

Edited by Bas_Dearg, 25 January 2017 - 02:30 PM.

                                                                                                                              

thunderboltf #57 Posted 25 January 2017 - 09:52 AM

  Corporal

 • Member
 • 5794 battles
 • 19
 • Member since:
  08-15-2015

ing:thunderboltf

Có tank:KV2(tier 6)

 

 


Edited by Bas_Dearg, 25 January 2017 - 02:30 PM.


NzFaith #58 Posted 25 January 2017 - 09:53 AM

  Private

 • Member
 • 58783 battles
 • 5
 • Member since:
  11-29-2013
- Tên IGN : hungthandh

- Có tăng tier :tank 6 : cromwell
                       tank 8 :is5, t54lt, t32, t54mod
                       tank 10 : maus, jg e100, grille 15, obj 140, t62a, obj 907, e5, t57, 121, 121b, 113, bc-25t, 50b, foch 155, bc 58, tvp t50/51

 

Edited by Bas_Dearg, 25 January 2017 - 02:30 PM.


xxxginxxx #59 Posted 25 January 2017 - 09:53 AM

  Corporal

 • Member
 • 12067 battles
 • 11
 • [RMEP] RMEP
 • Member since:
  11-20-2014

Tên IGN: xxxginxxx

 

​Có tăng tier  8, 10
 


Edited by Bas_Dearg, 25 January 2017 - 02:31 PM.


JustARandomPotatoe #60 Posted 25 January 2017 - 09:56 AM

  Private

 • Member
 • 9411 battles
 • 3
 • [NBS] NBS
 • Member since:
  09-30-2014
Ingame: JustARandomPotatoe

Tank mới có tier 6 hihi :3 


 

Edited by Bas_Dearg, 25 January 2017 - 02:31 PM.

1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users