Jump to content


[Đăng Ký] Sự kiện Tết Đinh Dậu cho người chơi Việt Nam - Last tank standing - Kẻ sống sót cuối cùng


 • This topic is locked This topic is locked
127 replies to this topic

Marine_VN #61 Posted 25 January 2017 - 09:58 AM

  Corporal

 • Member
 • 70242 battles
 • 11
 • Member since:
  11-21-2013
Tên IGN: Marine_VN

Có: 6, 8, 10

Edited by Bas_Dearg, 25 January 2017 - 02:31 PM.


biztanker #62 Posted 25 January 2017 - 10:14 AM

  Sergeant

 • Member
 • 31685 battles
 • 154
 • Member since:
  11-30-2013
- Tên IGN : biztanker

- Có tăng tier : 6,8,10

Edited by Bas_Dearg, 25 January 2017 - 02:31 PM.


no_smoking18 #63 Posted 25 January 2017 - 10:21 AM

  Private

 • Member
 • 21034 battles
 • 8
 • Member since:
  11-29-2013

Tên IGN: no_smoking18

 

Có tank 6,8,10


Edited by Bas_Dearg, 25 January 2017 - 02:31 PM.


BunDauMamTom #64 Posted 25 January 2017 - 10:22 AM

  Corporal

 • Beta-Tester
 • 39191 battles
 • 27
 • Member since:
  03-16-2012

Tên ing: BunDauMamTom

 

Có tăng tier: 6-8-10

 


Edited by Bas_Dearg, 25 January 2017 - 02:31 PM.


vichien_sniper #65 Posted 25 January 2017 - 10:31 AM

  Corporal

 • Member
 • 13676 battles
 • 37
 • Member since:
  10-16-2014

Tên IGN: vichien_sniper

 

​Có tăng tier : 8
 


Edited by Bas_Dearg, 25 January 2017 - 02:32 PM.


thanhdzu #66 Posted 25 January 2017 - 10:48 AM

  Private

 • Member
 • 16420 battles
 • 7
 • [VOZ] VOZ
 • Member since:
  01-05-2015

Tên IGN: thanhdzu

 

​Có tăng tier : 6
 


Edited by thanhdzu, 31 January 2017 - 11:47 AM.


armata #67 Posted 25 January 2017 - 10:51 AM

  Private

 • Beta-Tester
 • 16838 battles
 • 1
 • Member since:
  09-22-2012

- Tên IGN : armata

- Có tăng tier : 6,10
 

Em mới bỏ con tier 8 nhé, các bác giải quyết giùm em :)


Edited by armata, 28 January 2017 - 01:20 PM.


pro__net #68 Posted 25 January 2017 - 10:55 AM

  Private

 • Member
 • 15387 battles
 • 2
 • [-MER-] -MER-
 • Member since:
  11-30-2013

Tên IGN: pro_net 

Có tank 8: ru251 

 


Edited by Bas_Dearg, 25 January 2017 - 02:32 PM.


xetang1192 #69 Posted 25 January 2017 - 10:56 AM

  Corporal

 • Member
 • 41467 battles
 • 24
 • Member since:
  12-02-2013
- Tên IGN : xetang1192

- Có tăng tier 6,8,10
 

Edited by Bas_Dearg, 25 January 2017 - 02:32 PM.


Ha_Hoang_444 #70 Posted 25 January 2017 - 11:09 AM

  Private

 • Member
 • 20774 battles
 • 1
 • [-TVN-] -TVN-
 • Member since:
  01-05-2016
- Tên IGN : Ha_Hoang_444

- Có tăng tier :6,8
 

Edited by Bas_Dearg, 25 January 2017 - 02:33 PM.


Eagle_Run #71 Posted 25 January 2017 - 11:16 AM

  Private

 • Member
 • 8224 battles
 • 2
 • Member since:
  04-28-2016

- Tên IGN: Eagle_Run

 

- Có tăng tier: 6,8

 


Edited by Bas_Dearg, 25 January 2017 - 02:33 PM.


MKN2018 #72 Posted 25 January 2017 - 11:20 AM

  Private

 • Member
 • 57534 battles
 • 2
 • [BDTN] BDTN
 • Member since:
  12-29-2013
- Tên IGN : tinnghiadaknong

- Có tăng tier : 6 8 10
 

Edited by Bas_Dearg, 25 January 2017 - 02:33 PM.


_CuiBapTienSinh_ #73 Posted 25 January 2017 - 11:23 AM

  Private

 • Member
 • 55189 battles
 • 4
 • [GVN-D] GVN-D
 • Member since:
  12-02-2013
- Tên IGN : _CuiBapTienSinh_

- Có tăng tier : Tier 8: Amx 13 90, Tier 10: Batchat, obj 140, T62, AMX 50B, is7, E100,...nhiều lắm :3
 

Edited by Bas_Dearg, 25 January 2017 - 02:34 PM.


nguyenvangiang1287 #74 Posted 25 January 2017 - 11:31 AM

  Private

 • Member
 • 53973 battles
 • 1
 • [--M--] --M--
 • Member since:
  12-04-2013

Tên IGN: nguyenvangiang1287

 có tank: 6, 8, 10

 


Edited by Bas_Dearg, 25 January 2017 - 02:34 PM.


sonnh #75 Posted 25 January 2017 - 11:35 AM

  Private

 • Member
 • 25085 battles
 • 7
 • Member since:
  09-03-2015
- Tên IGN : sonnh

- Có tăng tier : 6,8,10
 

Edited by Bas_Dearg, 25 January 2017 - 02:34 PM.


ChienBinhSonCuoc #76 Posted 25 January 2017 - 11:50 AM

  Private

 • Member
 • 6773 battles
 • 1
 • Member since:
  03-26-2016
Tên IGN : ChienBinhSonCuoc
Có : Tank tier 6 : T-34-85 , Tank Tier 8 : T-44.
 

Edited by Bas_Dearg, 25 January 2017 - 02:34 PM.


iam_robot1993 #77 Posted 25 January 2017 - 12:07 PM

  Private

 • Member
 • 22015 battles
 • 3
 • [GVN-P] GVN-P
 • Member since:
  12-13-2013
Tên IGN: iam_robot1993
Có tank: tank 6, tank 8, tank 10
 

Edited by Bas_Dearg, 25 January 2017 - 02:35 PM.


banga_tn #78 Posted 25 January 2017 - 12:21 PM

  Private

 • Member
 • 22512 battles
 • 1
 • Member since:
  04-16-2016

ten ING: banga_tn 

co tank 6 8 10. 

 


Edited by Bas_Dearg, 25 January 2017 - 02:35 PM.


Lee_Shawran #79 Posted 25 January 2017 - 12:23 PM

  The marshal of missions

 • Member
 • 55570 battles
 • 691
 • [GVN-D] GVN-D
 • Member since:
  04-01-2013
- Tên IGN : Lee_Shawran

- Có tăng tier : T37, Pz IV S, HT No.VI, Skoda T40, Is-3, Is-5, Kv-4 K, KV-5, WZ-111, STA-2, obj 140 (nói chung nhiều lắm)
 

Edited by Bas_Dearg, 25 January 2017 - 02:35 PM.

"I'm a simple man, when I see a free premium tank, I grind, I take it"

 


mrbachkien #80 Posted 25 January 2017 - 12:32 PM

  Corporal

 • Member
 • 24117 battles
 • 25
 • [VN-F] VN-F
 • Member since:
  06-20-2013

Tên IGN: mrbachkien

Tier 6: t37 Tier 8: T54 lwt, IS-3 Tier 10: OBJ -907

 


Edited by Bas_Dearg, 25 January 2017 - 02:35 PM.

1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users