Jump to content


Tìm Clan có thời gian CW ban ngày.


  • Please log in to reply
No replies to this topic

Sap_Het_Dan #1 Posted 18 July 2017 - 11:49 AM

    Corporal

  • Member
  • 3559 battles
  • 73
  • Member since:
    09-04-2015
mình chơi ban ngày mà các clan thấy toàn chơi tối. mình chơi được HT, MT, Lt. xe 6 có t37. 34 85. xe 8 có is3 tige2. xe 10 có is7' obj 140, kranva, strv. t92, t57hv và 1 số con chờ tiền mua.
1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users