Jump to content


Super Test 9.20.1 - การเปลี่ยนแปลงต่อ TD สหราชอาณาจักรและ LT สหรัฐอเมริกา


 • This topic is locked This topic is locked
No replies to this topic

teysanook #1 Posted 14 August 2017 - 12:18 PM

  Major

 • Forum Moderator
 • 31180 battles
 • 2,647
 • [T1RKX] T1RKX
 • Member since:
  03-09-2012

ในวันนี้ทางเราพร้อมที่จะแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะมาถึงอีกครั้ง

 

ในครั้งนี้ทางเราได้วางแผนที่จะทดสอบการเปลี่ยนแปลงต่อยานพาหนะในสายวิจัยทางเลือกของสายวิจัย TD สหราชอาณาจักร: โดยในการทดสอบระดับ Supertest จะมีการทดสอบยานพาหนะระดับ VII, IX และ X ได้แก่ Challenger, Conway และ FV4005 Stage II ยานพาหนะเหล่านี้จะได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเล่นแข่งขันกับยานพาหนะรุ่นอื่นได้มากยิ่งขึ้น ยานพาหนะเหล่านี้จะได้รับอำนาจการยิงและขีดความสามารถในการอยู่รอดเพิ่มขึ้นโดยการปรับปรุงสมรรถนะด้านการเคลื่อนที่ให้ดีขึ้นและมีความอ่อนตัวมากขึ้นจากการที่ได้รับการปรับปรุงมุมกดของปืน

 

 • Challenger จะได้รับปืนใหม่ที่ทำความเสียหายต่อนัดได้สูงขึ้น นั่นคือการเปลี่ยนแปลงนี้จะช่วยเปลี่ยนรูปแบบการเล่นให้มีลักษณะเหมือนกับ TD สหราชอาณาจักรคันอื่น - ที่สามารถทำการยิงจากตำแหน่งการยิงต่าง ๆ และต้องทำการเคลื่อนที่น้อยลง
 • Conway ก็จะได้รับปืนใหม่ด้วยเช่นกันและมีความอ่อนตัวมากขึ้นในด้านการทำความเสียหายจากการที่เพิ่มมุมกดของปืนไปเป็น -10 องศาและเพิ่มมุมที่หมุนได้ของป้อมปืน นอกจากนี้ความเร็วของยานพาหนะก็ได้รับการปรับเพิ่มด้วยเช่นกัน
 • FV4005 Stage II - การปรับปรังยานพาหนะรุ่นนี้ใหม่นั้นจะคล้ายกับยานพาหนะรุ่นก่อนหน้าที่ได้กล่างถึงไปคือ เพิ่มมุมที่ป้อมปืนจะหมุนได้และมุมการยกปืน และเพิ่มขีดความสามารถในการเคลื่อนที่ การปรับปรุงใหม่นี้ได้มุ่งหมายเพื่อให้ FV4005 มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับยานพาหนะรุ่นอื่นในสนามรบได้

 

Spoiler

 

โปรดทราบว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นเพียงขั้นแรกของการทดสอบ TD ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่เหล่านี้ คุณลักษณะท้ายสุดที่เป็นจริงอาจแตกต่างไปจากที่ได้อ้างถึงในข้างต้น

 

นอกจากการเปลี่ยนแปลงข้างต้นที่จะทำกับ TD สหราชอาณาจักรแล้วนั้น ก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ได้วางแผนไว้อยู่สำหรับ LT สหรัฐอเมริกาด้วยเช่นกัน สายวิจัย LT สหรัฐอเมริกาจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนตามรูปแบบการเล่น -- สายที่สุดสายนั้นเป็น Sheridan (ระดับ X) จะมียานพาหนะที่ไม่ได้มีการบรรจุกระสุนแบบซองกระสุน ด้วยเหตุนี้จะมียานพาหนะรุ่นใหม่ถูกเพิ่มเข้ามาในตัวเกมเป็นระดับ VII นั่นคือ T71E2 อีกทั้ง Bulldog นั้นก็จะไม่มีปืน 76 มม T91ES อีกต่อไปเนื่องจากการมีปืนรุ่นนี้จะไม่สอดคล้องกับแนวคิดของสายที่ยานพาหนะรุ่นนี้อยู่ ส่วน T71 จะถูกย้ายไปยังสายวิจัยร่วมที่มีทั้ง LT, MT และ HT ซึ่งมีการบรรจุแบบใช้ซองกระสุน

 

ทางเราจะคอยแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่มีการทดสอบอยู่ในการทดสอบระดับ Supertest ต่อไป - คอยติดตามให้ดี!


1 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users