Jump to content


GVN Tuyển Quân

GVN

 • Please log in to reply
3 replies to this topic

WotWolfs #1 Posted 09 September 2017 - 12:12 AM

  Private

 • Member
 • 34859 battles
 • 1
 • [VN_BG] VN_BG
 • Member since:
  11-29-2013

 


Edited by WotWolfs, 13 July 2018 - 09:50 AM.


Kiban13 #2 Posted 21 September 2017 - 07:06 AM

  Private

 • Member
 • 20300 battles
 • 4
 • Member since:
  12-25-2016
Điều kiện khét thế? Game giờ bớt hot rồi... tôi mới chới chưa được 1 tuần, có cho vào clan  đề tọc mạch ko?

 

CuuThap #3 Posted 21 September 2017 - 08:28 AM

  Major

 • Member
 • 34848 battles
 • 2,981
 • [FISTS] FISTS
 • Member since:
  11-28-2013

View PostKiban13, on 21 September 2017 - 07:06 AM, said:

Điều kiện khét thế? Game giờ bớt hot rồi... tôi mới chới chưa được 1 tuần, có cho vào clan  đề tọc mạch ko?

 

Game này có bao giờ hot đâu mà bớt. Điều kiện thế này là giảm so với hồi trước rất nhiều đấy :vALOPICASO #4 Posted 17 October 2017 - 12:12 AM

  Corporal

 • Member
 • 33101 battles
 • 42
 • [_QT_] _QT_
 • Member since:
  11-29-2013
Mình đăng ký với. hiện tại đang có:
5 tank X 
3 tank 8
Ingame : ALOPICASO

Also tagged with GVN

1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users