Jump to content


Vấn đề của M48A5 patton


  • Please log in to reply
40 replies to this topic

TERATANK #41 Posted 07 August 2018 - 11:41 AM

    Staff sergeant

  • Member
  • 7000 battles
  • 294
  • [HAKA] HAKA
  • Member since:
    02-03-2013

Ngay sau khi vừa mua 1 chiếc tank mới thì game sẽ ưu ái cho bạn làm top tier 1-2 trận.

Bạn có thể tận dụng điều này, dùng Free Exp nâng cấp toàn bộ module cuối cho xe và tận hưởng cảm giác đỉnh cao của chuỗi thức ăn.


:B Love-Hate game. Nice guys finish last.
1 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users