Jump to content


màu sơn ngụy trang


 • Please log in to reply
1 reply to this topic

na0 #1 Posted 20 September 2018 - 09:55 PM

  Private

 • Member
 • 55292 battles
 • 7
 • [NA0] NA0
 • Member since:
  12-02-2013
Anh chị cho hỏi: Giờ nhận được nhiều sơn ngụy trang đẹp quá, vậy sơn lại cho các xe đã sơn thì sơn cũ vào kho hay mất luôn vậy? Tks! 

Brigadier_SHUIDUNG #2 Posted 21 September 2018 - 09:57 AM

  First lieutenant

 • Member
 • 8919 battles
 • 505
 • [FLHS] FLHS
 • Member since:
  04-19-2017
Vào kho
1 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users