Jump to content


Mọi người cho hỏi về bản đồ chiến sự


  • Please log in to reply
No replies to this topic

HarIIest #1 Posted 14 August 2019 - 12:02 AM

    Corporal

  • Member
  • 50176 battles
  • 23
  • [DTNVL] DTNVL
  • Member since:
    11-28-2013
Clan mình mới chiếm được mảnh đất lúc 9 giờ tối . Thế các trận ngày mai lúc 6 giờ 7 giờ 8 giờ không đặt trận được nữa hả mọi người . Sao các clan khác có 4-5 mảnh đất. Nếu bị cấm đặt trận thì làm sao sở hữu mảnh đất thứ 2 được
1 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users