Jump to content


Không thể sử dụng vật phẩm khi chơi game

lỗi trong trận đấu

  • Please log in to reply
No replies to this topic

Tranvoxuanvinh #1 Posted 12 January 2022 - 12:00 AM

    Private

  • Member
  • 1261 battles
  • 1
  • Member since:
    12-25-2016
Khoảng 22:48 01/11/2021 tôi có chơi một trận đấu trên chiếc vk36.01(H) nhưng không thể sử dụng vật phẩm sửa chữa trong trận đấu. Khiến trải nghiệm game rất ức chế và trận đấu đó đã bị thua.
1 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users